18 wensen voor 2018

Begin 2018 vroegen we pleeggezinnen naar hun wensen voor pleegzorg in het nieuwe jaar. Bijna tweehonderd wensen kregen we binnen. Daaruit selecteerden we de 18 wensen die het meest genoemd werden: de 18 wensen voor 2018. Die wensen passen in deze categorieën:


  • Meer waardering voor pleegouders
  • Voldoende ondersteuning en begeleiding
  • Ontzorg en ontlast pleeggezinnen
  • Gehoord worden als pleegouder en als pleegkind
  • Geen financiële zorgen voor pleeggezinnen
  • 18 jaar, en dan?


Deze wensen drukten we op een grote poster die we naar minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurden en naar Tweede Kamerleden die namens hun partij het woord voeren over Jeugdzorg.


Eén van de wensen die het meest genoemd werd, ging vorig jaar in vervulling. Iedere jongere die dat wil heeft voortaan recht op pleegzorg totdat hij of zij 21 wordt. Daarover lees je meer hier.


Benieuwd naar alle wensen? Je kunt ze hier teruglezen:

Drie voorspellingen voor 2019