Drie voorspellingen voor 2019

Als we dit schrijven, is het nieuwe jaar al een aantal maanden onderweg. Desalniettemin willen we een paar voorspellingen voor 2019 met je delen.

Voorspelling 1

Meer gemeenten maken ontmoetingen mogelijk voor pleegouders

In 2019 zullen gemeenten nog meer in gaan zetten op ontmoetingen tussen pleegouders. Dat heeft twee redenen: ten eerste helpt het uitwisselingen van ervaringen pleegouders om het pleegouderschap beter vol te houden. Ten tweede raken gemeenten er meer en meer van bewust dat pleegouders een belangrijke rol vervullen in de jeugdhulp voor uit huis geplaatste kinderen. Daarom willen gemeenten graag weten van pleegouders wat er speelt. Een pleegoudernetwerk waar pleegouders regelmatig samenkomen is een handig aanspreekpunt en daarom zijn zij graag bereid om zo’n netwerk te ondersteunen. Wil jij pleegouders ontmoeten in jouw gemeente? Je kunt zelf het initiatief nemen om een pleegoudernetwerk op te starten door contact op te nemen met de gemeente. Eventueel kan een netwerkversterker van de NVP je daarbij helpen. Vergeet niet om even te kijken op onze netwerkenkaart of er al een netwerk bij jou in de buurt is!

Voorspelling 2

Versterking positie pleegouders in jeugdhulpsysteem

De positie van pleegouders in de jeugdhulp zal verder versterkt worden. In 2013 werd de Wet rechtspositie pleegouders ingevoerd, die onder andere medezeggenschap en informatierecht voor pleegouders regelt. Eind 2018 werd de wet geëvalueerd met een enquête onder pleegouders. In de loop van 2019 zullen de resultaten van deze evaluatie gepresenteerd worden. De aanpassingen van de wet en bij de uitvoering daarvan zullen ervoor zorgen dat inspraak voor pleegouders beter georganiseerd wordt, dat de informatievoorziening verbetert en dat je positie als pleegouder bij de zorg voor een pleegkind steviger wordt – want daar is nog wel wat ruimte voor verbetering.

Voorspelling 3

Financiële belemmeringen voor pleegouders worden aangepakt

Als pleegouder neem je vrijwillig de zorg voor een pleegkind op je. Dat zou je geen geld moeten kosten. Toch moeten pleegouders nog vaak zelf extra kosten maken voor de zorg voor een pleegkind. Eind 2018 werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen om financiële belemmeringen voor pleegouders weg te nemen. Onze voorspelling is dat in 2019 problemen met vergoedingen en regelingen aangepakt gaan worden: onder meer de kinderopvangtoeslag, vergoeding van bijzondere kosten en regelingen van de Belastingdienst worden kritisch onder de loep genomen en aangepast waar nodig. Uiteraard praat de NVP daar graag over mee!

Wat gaat de NVP doen in 2019?