Een pleegkind in je gezin, wat houdt dat in?


Wat pleegzorg precies inhoudt en wat het betekent om voor een pleegkind te zorgen, is niet voor iedereen duidelijk. Om pleeggezinnen te helpen om dit uit te leggen, hebben we een animatiefilmpje en informatiefolders gemaakt voor mensen in de omgeving van een pleeggezin.

Animatiefilmpje

Om duidelijk te maken wat het betekent om voor een pleegkind te zorgen, maakten we een animatiefilmpje. Dit filmpje helpt om vrienden en familie uit te leggen wat pleegzorg inhoudt en kan een goede aanleiding zijn om in gesprek te gaan over pleegzorg. Als vrienden en familie vragen hebben over pleegzorg naar aanleiding van het filmpje, kunnen je daar als pleegouders met hen over in gesprek gaan. Dit helpt hen om beter te begrijpen wat het betekent om voor een pleegkind te zorgen. En als zij beter begrijpen wat jou bezighoudt, kun je ook makkelijker een beroep op hen doen als je een keertje hulp nodig hebt of je hart wilt luchten.

Informatiefolders


Naast de animatie hebben we informatiefolders gemaakt over pleegzorg voor artsen en behandelaars, leerkrachten en je werkgever. Deze folders kun je als pleegouder met hen delen, zodat de dokter, docent of je baas alle informatie die voor hem of haar relevant is direct bij de hand heeft en je niet telkens alles hoeft uit te leggen.

In de folder voor leerkrachten wordt onder andere uitgelegd waar zij rekening mee kunnen of moeten houden en waar bepaald gedrag vandaan kan komen.

Voor artsen en behandelaars maakten we een folder waarin ingegaan wordt op bepaald gedrag, maar ook hoe het zit met beslissingen over de medische behandeling van een pleegkind en wat een arts wel of niet moet vertellen aan de pleegouders.

Voor werkgevers hebben we een folder gemaakt waarin uitgelegd wordt hoe verschillende verlofregelingen werken waar pleegouders gebruik van kunnen maken. Maar ook welke impact het heeft op het gezin als er een pleegkind bij komt wonen. Want dit kan ook invloed hebben op het werk.

Actieonderzoek continuïteit pleegzorg