Gemeenteraadsverkiezingen 2018

In 2018 werden overal nieuwe gemeenteraden gekozen. Een belangrijk moment, want dit waren de eerste gemeenteraadsverkiezingen sinds gemeenten in 2015 verantwoordelijk werd voor jeugdhulp. De nieuwe gemeenteraad besluit voortaan over het pleegzorgbeleid in de gemeente. Een goed moment dus om pleegzorg op de kaart te zetten bij de mensen die hier voortaan over beslissen.


Felicitatiebrief
Om pleegouders te helpen om pleegzorg onder de aandacht te brengen, maakten we een felicitatiebrief voor de nieuwe raadsleden en wethouders. Die konden pleegouders versturen, samen met een uitnodiging om eens verder te praten over pleegzorg en wat pleegouders in de gemeente nodig hebben om goede pleegzorg te kunnen bieden.


Vragen gemeenteraad
Ook maakten we een lijst met vijf vragen die raadsleden kunnen stellen aan de wethouder over pleegzorg. Deze vragen zetten pleegzorg in de breedte op de kaart.


De felicitatiebrieven en vragen voor de gemeenteraad zijn te downloaden op onze website:

Pleegzorgland