Jaaroverzicht NVP 2018

Pleegzorg in beweging - maar nog niet genoeg


Aan het begin van 2018 vroegen we pleeggezinnen naar hun wensen voor pleegzorg in het nieuwe jaar. Honderden pleegouders, pleegkinderen en kinderen in een pleeggezin stuurden hun eerlijke, oprechte, hartstochtelijke en ook grappige wensen in.

Meer waardering en erkenning voor pleeggezinnen, voldoende ondersteuning en begeleiding, pleeggezinnen ontzorgen en ontlasten, geen financiƫle zorgen voor pleeggezinnen en de harde grens van achttien jaar in de pleegzorg aanpassen. Dat zijn de meest gehoorde wensen van pleeggezinnen.


Een jaar later is er veel gebeurd om deze wensen in vervulling te laten gaan. Zo heeft iedere jongere voortaan recht op pleegzorg totdat hij of zij 21 jaar wordt. Er is onderzoek gedaan naar de kosten en vergoedingen van pleegzorg en er zijn moties aangenomen in de Tweede Kamer om financiƫle belemmeringen weg te nemen voor pleegouders. Wij hielpen en ondersteunden meer pleegouders dan ooit via onze helpdesk. In het programma Versterken van de kracht van pleegouders zijn grote stappen gezet om leren en jezelf ontwikkelen als pleegouders mogelijk te maken, zodat pleegouders de zorg voor een pleegkind beter vol kunnen houden. Ook stond pleegzorg hoog op de politieke agenda, zowel landelijk als lokaal, wat zorgde voor veel positieve ontwikkelingen in het pleegzorgbeleid.


Maar was het voldoende om pleegzorg echt te verbeteren? Nee, nog niet. We hoorden nog te vaak dat pleegouders moeite hadden om zich staande te houden in het ingewikkelde jeugdhulpsysteem of dat ze het zwaar hadden met de zorg voor een pleegkind. Of dat ze zelfs noodgedwongen stopten met pleegzorg omdat het niet vol te houden was voor hen of hun gezin. De zorg voor een pleegkind wordt intensiever, daarover is inmiddels bijna iedereen het eens. In oktober 2018 schreven we in een opinieartikel in Trouw dat de positie van pleegouders kwetsbaar is en dat pleegouders nog te vaak het gevoel hebben dat instanties hen in de kou laten staan. Met andere woorden: er is nog genoeg te doen.


Aandacht voor pleegzorg in de landelijke en lokale politiek en media zorgt voor veel goede ontwikkelingen die pleegzorg in Nederland verbeteren. De grote uitdaging is nu om die ontwikkelingen te vertalen naar de dagelijkse praktijk van pleeggezinnen, zodat pleeggezinnen er ook echt iets aan hebben bij de zorg voor een pleegkind.


In dit jaaroverzicht lees je wat de NVP in 2018 deed om samen met pleeggezinnen en allerlei samenwerkingspartners de pleegzorg in Nederland te verbeteren. We blikken ook vooruit op 2019 en alles wat we dit jaar gaan doen.


Veel leesplezier!

Jij en je pleegkind