Jeugdhulp in gezinsvormen

In het programma Jeugdhulp in Gezinsvormen helpen we, samen met het Nederlands Jeugdinstituut, gemeenten om jeugdhulp in pleeggezinnen, gezinshuizen of andere gezinsvormen een goede plek te geven in hun jeugdhulpbeleid.

Gezinsvormen (pleeggezinnen, gezinshuizen, steungezinnen, buurtgezinnen en andere variaties) kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de hulp voor kinderen en gezinnen die dat nodig hebben. Een steun- of buurtgezin kan een gezin waar het even niet zo lekker loopt ontlasten. Als een kind (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen, kan een pleeggezin een fijne plek bieden waar het kind kan opgroeien. En als een professionelere vorm van hulp nodig is, is een plaats in een gezinshuis een uitkomst. Op deze manier kunnen gezinsvormen passende hulp bieden: van lichte hulp tot zwaardere professionele hulp. Centraal staat dat opgroeien in een gezin beter is voor een kind dan opgroeien in een instelling.

In 2017 maakten we een handreiking voor gemeenten: ‘Ruimte voor Jeugdhulp in Gezinsvormen’. Dit document staat vol met uitleg, tips en ideeën voor gemeenten om gezinsvormen een goede plek te geven in hun jeugdhulpbeleid. Zo kunnen gezinnen een bijdrage leveren aan de hulp voor kinderen.


Daarna startte een ondersteuningsprogramma dat gemeenten hielp bij jeugdhulp in gezinsvormen in de praktijk: gemeenten konden met hun vragen terecht bij het projectteam en kregen advies op maat. Op die manier werden tientallen gemeenten geholpen om vraagstukken die zij tegenkwamen op te lossen. Dit ondersteuningsprogramma liep tot de zomer van 2018 door.

Pilots ‘Voor ieder kind een thuis’
Eind 2018 zijn vijf pilots gestart onder de naam ‘Voor ieder kind een thuis’. Deze pilots in jeugdhulpregio’s - samenwerkingsverbanden van gemeenten op het gebied van jeugdhulp - moeten duidelijk maken wat jeugdhulpregio’s nodig hebben om jeugdhulp in gezinsvormen te stimuleren. De jeugdhulpregio’s en gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp en hebben een belangrijke rol in het stimuleren en faciliteren van jeugdhulp in gezinsvormen. In de pilots helpen we gemeenten die deze rol al goed uitvoeren en gemeenten die hier nog minder goed in slagen om jeugdhulp in gezinsvormen te versterken. Dit doen we onder andere met voorbeelden uit de praktijk van andere gemeenten en jeugdhulpregio’s.


Lessen die geleerd worden uit deze pilots, delen we met de andere jeugdhulpregio’s. Zo kunnen alle gemeenten en jeugdhulpregio’s hun beleid beter inrichten om jeugdhulp in gezinsvormen te stimuleren.

Pleegzorg na 18 jaar