Jij en je pleegkind

Het opvoeden van een pleegkind is meer dan een extra bord op tafel. Het brengt je mooie momenten, maar het kan ook zwaar zijn. De NVP helpt pleegouders om hun pleegkinderen het beste te bieden. We hielpen in 2018 pleeggezinnen op weg met praktische informatie en tips, verbeterden het leer- en ontwikkelaanbod voor pleegouders en startten een onderzoek hoe breakdowns zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.

Versterken van de kracht van pleegouders

Een pleegkind in je gezin, wat houdt dat in?

Startpakket voor nieuwe pleeggezinnen

Kinderen van pleegouders: een vergeten groep?

Pleegmaatjes

Actieonderzoek om breakdown te voorkomen en uitval van pleegouders tegen te gaan

Versterken van de kracht van pleegouders