Kennisagenda pleegzorg

In juni 2018 organiseerden we samen met het NJi een bijeenkomst waar we met onderzoekers van universiteiten, hogescholen en kennisinstituten, beleidsadviseurs en anderen verkenden hoe een kennisagenda pleegzorg gemaakt kan worden. Deze kennisagenda moet ervoor zorgen dat de juiste kennis over pleegzorg – en de knelpunten die er zijn in pleegzorgland – beschikbaar is, zodat deze kennis gebruikt kan worden om pleegzorg te verbeteren en pleegouders te versterken.


Op basis van de opbrengsten van de bijeenkomst is een projectplan gemaakt waarmee we in 2019 aan de slag gaan!

Wegwijs in pleegzorgland