Kinderen van pleegouders, een vergeten groep?!

De komst van een pleegkind heeft invloed op je hele gezin. Niet in de laatste plaats op je eigen kinderen. Toch is er in de voorbereiding, begeleiding en nazorg weinig aandacht voor eigen kinderen in een pleeggezin. In 2018 startten we met het project Kinderen van pleegouders: een vergeten groep?!’


In dit project onderzoeken we samen met het Nederlands Jeugdinstituut en pleegouders en kinderen hoe eigen kinderen de komst van een pleegkind ervaren en wat zou helpen om dit op een positievere manier te beleven. Ook zorgen we ervoor dat professionals zich bewust worden van de belangrijke rol die eigen kinderen hebben in pleegzorg en dat er meer aandacht is voor de positie van eigen kinderen.


Dit project wordt mogelijk gemaakt door Stichting Kinderpostzegels. In 2019 worden de eerste resultaten van het project gepresenteerd.

Ontmoeten en samenwerken