Meldactie:
'Een plan voor ieder pleegkind'


In de meldactie 'Een plan voor ieder pleegkind' gaven 230 pleegouders tips en adviezen om het werken met een hulpverleningsplan te verbeteren. Meer dan de helft van de pleegouders geeft de kwaliteit van het hulpverleningsplan een ruime voldoende. Maar een derde van de pleegouders heeft geen hulpverleningsplan voor zijn of haar pleegkind. Ook blijkt het hulpverleningsplan niet altijd helpend bij het opvoeden van een pleegkind omdat een plan van aanpak ontbreekt en afspraken niet worden nagekomen.

Belangenbehartiging