Ontmoeten en samenwerken

Pleeggezin ben je niet alleen. Contact met andere pleegouders helpt om de zorg voor een pleegkind beter vol te houden. Want de herkenning die je vindt bij andere pleegouders inspireert en relativeert. Als pleegouder probeer je, samen met anderen, het beste te bereiken voor een pleegkind. De NVP hielp daar vorig jaar op verschillende manieren bij: we maakten ontmoetingen mogelijk en organiseerden gesprekken om de samenwerking tussen de partijen die betrokken zijn bij een pleegzorgplaatsing te verbeteren.

Pleegoudernetwerken

Pleegouders, jeugdbeschermers en pleegzorgbegeleiders in gesprek over samenwerking

Pleegzorg Familiedagen in Duinrell

JongWijs - de stem van pleegjongeren

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Pleegoudernetwerken