Wat gaan we doen in 2019?

Online platform voor pleeggezinnen bouwen, samen met anderen

Het programma Versterken van de kracht van pleegouders zorgt ervoor dat je als pleegouder bij kunt leren over pleegzorg en jezelf kunt blijven ontwikkelen. Daarvoor zijn allerlei cursussen, scholingen en andere leermodules beschikbaar. Om die toegankelijk en inzichtelijk te maken voor pleegouders, gaan we samen met de partners uit het programma een platform bouwen waarop je alles vindt over de scholingsmogelijkheden. Daarnaast wordt het platform een ontmoetingsplaats voor pleegouders en dé centrale plaats waar je alle informatie over pleegzorg vindt die je nodig hebt om goed voor een pleegkind te zorgen. De ontwikkeling start in 2019, de lancering volgt in 2020.


Betere ondersteuning van pleegouders via helpdesk en informatie

In 2018 nam het aantal vragen dat onze helpdesk kreeg en beantwoordde met 60% toe. Ook het jaar daarvoor was al een flinke stijging te zien van het aantal vragen dat we kregen van pleegouders. Dat is aan de ene kant een goed teken: pleegouders weten ons steeds beter te vinden. Maar het toont ook aan dat er nog heel veel vragen en onduidelijkheden zijn bij pleegouders. Om pleegouders beter te ondersteunen, professionaliseren we onze helpdesk nog verder in 2019. Daarvoor verbeteren we de informatievoorziening op onze website en de processen van de helpdesk, zodat vragen sneller, beter en efficiënter beantwoord kunnen worden.


Verbeteren van de dagelijkse praktijk

Op landelijk niveau zijn er veel ontwikkelingen die bijdragen aan het verbeteren en versterken van pleegzorg. Maar die ontwikkelingen zijn niet voor alle pleegouders te merken in de dagelijkse praktijk. We zetten in 2019 in op het verbinden van de landelijke ontwikkelingen met de lokale praktijk. Op die manier heb je als pleegouder ook echt iets aan de plannen die in Den Haag gemaakt worden. Daarvoor organiseren we in het voorjaar bijeenkomsten voor pleegouders, zodat we samen kunnen bepalen wat er nodig is om de pleegzorg te versterken.


En verder..

Natuurlijk gaan we nog veel meer doen, samen met de pleeggezinnen in Nederland! Als je wilt helpen de pleegzorg in Nederland te verbeteren, neem dan gerust contact op. Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je ons bereiken via social media of e-mail: info@denvp.nl. Je kunt ons ook altijd bellen op 030 - 293 1500.