Pleegoudernetwerken

Als pleegouders elkaar ontmoeten, ontstaat bijna altijd een mooi en bijzonder gesprek. Pleegouders vinden herkenning bij elkaar die inspireert, relativeert en nieuwe energie geeft. Het ontmoeten van andere pleegouders helpt om het pleegouderschap beter vol te houden. Want, samen sta je sterker!


Wij vinden het belangrijk dat iedere pleegouder die dat wil de mogelijkheid heeft om andere pleegouders te ontmoeten. Daarom hebben we op allerlei verschillende manieren deze ontmoetingen mogelijk gemaakt. Daarvoor spraken we met gemeenten, pleegzorgorganisaties en andere organisaties, organiseerden we bijeenkomsten, adviseerden we lokale initiatieven en hielpen we veel pleegouders die praktische vragen hadden over pleegoudernetwerken. Hieronder vertellen we aan de hand van een aantal voorbeelden hoe we ontmoeting tussen pleegouders mogelijk maken.

Amsterdam

Op de netwerkenkaart op onze website staat nog geen pleegoudernetwerk in de Amsterdam. Wel kregen we regelmatig vragen van pleegouders uit Amsterdam of er een netwerk gestart kan worden. Hierover gingen we in gesprek met pleegzorgorganisatie Spirit en een beleidsmedewerker van de gemeente. Deze gesprekken zorgden ervoor dat in 2019 een eerste bijeenkomst plaats gaat vinden, die hopelijk leidt tot een structureel netwerk van pleegouders dat ondersteund wordt door de gemeente. Natuurlijk blijft ook de NVP betrokken!

Gezinsparaplu
In Amersfoort en omstreken is de Gezinsparaplu opgestart. Het idee van de Gezinsparaplu is dat gezinnen die de zorg voor het kind van een ander op zich nemen, elkaar kunnen ontmoeten en hulp en steun vinden bij elkaar als ze dat nodig hebben. De NVP is bij dit initiatief betrokken en werkt hierin samen met de gemeenten in de regio en pleeg- en gezinshuisouders.

Medemblik en Den Helder
In deze plaatsen in de kop van Noord-Holland organiseerden we bijeenkomsten voor pleegouders, samen met pleegouders uit de buurt en de gemeente en pleegzorgorganisaties. Deze bijeenkomsten kregen snel een vervolg: het is de bedoeling dat deze netwerken meerdere keren per jaar bij elkaar gaan komen.

Haaglanden
In de regio Haaglanden (Den Haag en omstreken) werken tien gemeenten samen om pleegouders beter te ondersteunen. Wij geven regelmatig advies hoe zij dit het beste kunnen doen. Ontmoetingsmogelijkheden voor pleegouders horen daar natuurlijk ook bij. Hopelijk leidt dit de komende tijd tot verschillende structurele pleegoudernetwerken.

Pleegoudernetwerkendag

In september organiseerden we een speciale ontmoetingsdag over pleegoudernetwerken in Utrecht. Iedereen die geïnteresseerd is in het thema was welkom op deze bijeenkomst. Pleegouders, medewerkers van gemeenten, pleegzorgprofessionals en anderen kwamen bij elkaar en wisselden ideeën, inspiratie en adviezen uit.


Hoe start je een pleegoudernetwerk? Hoe organiseer je een thema-avond? Hoe bereik ik andere pleegouders? Hoe vorm ik een sterk netwerk en wie kan helpen om het netwerk nog verder te versterken? Deze vragen kwamen aan bod in de zes workshops die gegeven werden tijdens de middag. Daarnaast vertelden pleegouders over de lokale successen van hun pleegoudernetwerken. Een geslaagde middag vol inspiratie!

Vertel Verder
Het gespreksspel Vertel Verder is gemaakt om in gesprek te gaan met andere pleegouders over alles wat er bij pleegzorg komt kijken. We verstuurden het spel naar netwerken in alle hoeken van het land en krijgen vaak leuke reacties terug.


Het spel is nog steeds (gratis!) beschikbaar voor pleegoudernetwerken. Stuur een mailtje naar pleegoudernetwerken@denvp.nl als je er ook een wilt ontvangen.

"Zo nieuwsgierig als ik was, heb ik het spel meteen opengemaakt en kreeg mijn man een vragenvuur. Heel veel stof tot nadenken was het gevolg”
“De reacties in het pleegoudernetwerk waren zeer positief! Het spel zorgt ervoor dat je andere onderwerpen bespreekt dan normaal. We waren aan het einde van de avond nog lang niet uitgepraat.”

Netwerkversterkers
Eind 2018 zijn netwerkversterkers Jolanda, Anne en Elles begonnen om op lokaal niveau netwerken voor pleegouders op te starten. Zij betrekken alle partijen die nodig zijn om een netwerk te starten en helpen pleegouders bij de praktische zaken waar je mee te maken krijgt als je ontmoetingen wilt organiseren. Als het netwerk loopt en er een vaste groep pleegouders is die regelmatig bij elkaar komt, kunnen zij de organisatie overnemen. Maar natuurlijk kan de netwerkversterker blijven helpen als daar behoefte aan is.


Jan Willem hielp namens de NVP al langer om netwerken van pleegouders op te starten en ontmoetingen mogelijk te maken. In 2018 startte hij bijvoorbeeld met het organiseren van bijeenkomsten in zes Drechtsteden, samen met de gemeenten, pleegzorgorganisaties en Safewings. Het resultaat is de Pleegzorg Verhalentournee die begin 2019 plaatsvindt: zes bijeenkomsten voor pleegouders waar de verhalen over pleegzorg centraal staan.

Pleegzorg Familiedagen Duinrell