Pleegzorg na 18 jaar

Een van de grootste wijzigingen op pleegzorggebied was vorig jaar de regeling die pleegzorg standaard mogelijk maakt tot 21 in plaats van 18 jaar. Vanaf 1 juli 2018 heeft iedere pleegjongere die dat wil, recht op pleegzorg totdat hij of zij 21 wordt. Daarmee kwam eindelijk een einde aan onzekerheid en onduidelijkheid bij pleegjongeren en hun pleeggezinnen over wat er zou gebeuren nadat de jongere 18 werd. Op deze pagina lees je wat wij deden met betrekking tot dit onderwerp.

Meldpunt pleegzorg na 18 jaar
Op 1 juli openden we het Meldpunt pleegzorg na 18 jaar. Bij dit meldpunt kunnen pleegouders terecht met vragen, opmerkingen en suggesties over de nieuwe regeling, maar ook met hun verbeterpunten of klachten. Tientallen pleegouders namen in 2018 contact op met het meldpunt, vooral met vragen over de regeling: heeft bijvoorbeeld een pleegkind dat onlangs 18 geworden met terugwerkende kracht recht op pleegzorg tot 21? En hoe zit het met beschermingsmaatregelen na 18 jaar?


Op onze website hebben we informatie en antwoord op veelgestelde vragen verzameld. Voor meer informatie:

In een paar gevallen leverde het aanvragen van pleegzorg tot 21 jaar problemen of onduidelijkheden op voor pleegouders. In overleg met de instanties en organisaties die gaan over het verlengen van pleegzorg tot 21 jaar en de uitvoering van de regeling (de gemeente, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jeugdzorg Nederland en het ministerie van VWS) hebben we de problemen op kunnen lossen en pleegouders en pleegjongeren verder kunnen helpen.


We blijven in de gaten houden of de regeling die pleegzorg tot 21 jaar mogelijk maakt goed werkt. Blijf dus vooral je vragen, opmerkingen en suggesties doorgeven:

Factsheet ‘Pleegzorg na 18 jaar, hoe doet u dat in uw gemeente?’


Samen met het NJi maakten we een factsheet voor gemeenten over verlengde pleegzorg. In de factsheet leggen we uit hoe pleegzorg tot 21 jaar werkt en waarom het zo belangrijk is om pleegzorg tot 21 of zelfs tot 23 jaar te verlengen. Er staan ook tips in over hoe gemeenten hiermee om kunnen gaan.

Bijeenkomst gemeenten
Op 17 april 2018 organiseerden we samen met het Nederlands Jeugdinstituut een werkbijeenkomst over verlengde pleegzorg. Op deze bijeenkomst gingen beleidsmedewerkers van gemeenten samen met pleegouders, pleegjongeren en andere betrokkenen in gesprek over de vraag hoe verlengde pleegzorg mogelijk gemaakt kan worden voor iedere jongere die dat nodig heeft.


Pleegouders en ervaringsdeskundigen van JongWijs en ExpEx vertelden tijdens de middag hoe zij de overgang naar zelfstandigheid hebben beleefd. Zij benadrukten het belang van goede ondersteuning en een sociaal netwerk waar pleegjongeren op terug kunnen vallen: "Het is alsof je vanuit een vissenkom in de oceaan terecht komt," volgens een van de JongWijzers.

Kennisagenda pleegzorg