Wegwijs in pleegzorgland

Als pleegouders kom je terecht in een ingewikkeld systeem van jeugdhulp en krijg je te maken met verschillende mensen die betrokken zijn bij de pleegzorgplaatsing: hulpverleners, therapeuten, maar ook de eigen ouders en familie van het pleegkind. Dat kan pleegzorg best ingewikkeld maken. Om je te helpen je weg te vinden in pleegzorgland, gaf de NVP advies, lieten we de stem van pleeggezinnen horen bij beleidsmakers en politici en hielpen we op verschillende manieren om het pleegzorgbeleid te verbeteren.

Helpdesk

Belangenbehartiging

Jeugdhulp in gezinsvormen

18 wensen voor 2018

Wegwijs in pleegzorgland


Kennisagenda pleegzorg


Meldactie hulpverleningsplan

Pleegzorg na 18 jaar