Versterken van de kracht van pleegouders

Wat zou het mooi zijn als leren en je blijven ontwikkelen voor alle pleegouders vanzelfsprekend is. En dat zij op één plek een compleet overzicht kunnen vinden van alle cursussen, trainingen en andere ondersteuning in heel Nederland. Waar ze zelf hun ontwikkelpad kunnen uitstippelen. En waar ze zich in kunnen schrijven voor een (online) training waar en wanneer het hen uitkomt. Ongeacht in welke regio ze wonen of bij welke pleegzorgorganisatie ze zijn aangesloten.

Dit is het toekomstbeeld waar de NVP sinds 2017 samen met Jeugdzorg Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan werkt in het programma Versterken van de kracht van pleegouders. Om zo goed mogelijk voor een pleegkind te kunnen zorgen, is het essentieel dat pleegouders kunnen blijven leren en zich blijven ontwikkelen.


Daarom werken we aan:

  • Een landelijk overzicht van alle cursussen, trainingen en andere ondersteuning voor pleegouders;
  • Nieuwe trainingen en nieuwe trainingsvormen om de gaten in het huidige aanbod op te vullen;
  • Een doe-het-zelf-instrument waarmee pleegouders hun eigen ontwikkelpad kunnen uitstippelen;
  • Een online platform waar alle informatie voor pleegouders op samenkomt;
  • Afspraken over samenwerking op dit vlak tussen betrokken partijen in de toekomst.


Wat deden we in 2018?

In 2018 brachten we in beeld wat de behoeften zijn van pleegouders, hoe het huidige leer- en ontwikkelaanbod eruitziet en wat er verbeterd kan worden. Daarvoor zijn veel pleegouders betrokken in de verschillende werkgroepen van het programma. We organiseerden ook een aantal interactieve sessies met pleegouders en pleegzorgorganisaties om de ‘customer journey’ (het proces waar je doorheen gaat) van pleegouders beter in beeld te krijgen.

Op welke momenten hebben pleegouders behoefte aan nieuwe inzichten? Wat bieden pleegzorgorganisaties al aan en in welke mate voldoet dit aan de wensen van pleegouders? Wat zijn belemmeringen voor pleegouders om met leren en ontwikkelen bezig te zijn? Nu deze ‘customer journey’ beter in beeld is, kan ook het aanbod gerichter verbeterd worden.

Werkconferentie 31 mei 2018

Op 31 mei vond de werkconferentie ‘Versterken van de kracht van pleegouders’ plaats. In het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht kwamen bijna honderd belangstellenden samen. Pleegouders, ouders, pleegzorgprofessionals, belangenbehartigers, ambtenaren, bestuurders, directeuren en andere betrokkenen startten samen aan de middag en gingen vervolgens aan het werk in de verschillende deelsessies om verschillende perspectieven op leren en ontwikkelen door pleegouders samen te brengen.

Een impressie van deze dag vind je hier.

Opbrengsten

  • Het model 'Vijf pijlers voor het pleegouderschap', inclusief een uitwerking in competenties: wat zou je als pleegouder in huis moeten hebben?
  • Een totaaloverzicht van het bestaande leer- en ontwikkelaanbod voor pleegouders van pleegzorgorganisaties en andere partijen.
  • Een programma van wensen voor het online platform.
  • Een pilot 'Train de trainer'en een trainingshandboek, gericht op het ontwikkelen van de trainingsvaardigheden van pleegouders en pleegzorgprofessionals.
  • Een advies over leerlijnen: wat moet je als pleegouder weten en hoe ontwikkel je die kennis?

De Verhalen

Meer over de opbrengsten van het programma en de verhalen van betrokkenen vind je in De Verhalen. Download de magazines via de button!

Vooruitblikken naar 2019

De opbrengsten uit 2018 vormen de basis om informatie over leren en ontwikkelen te optimaliseren en ontsluiten, zowel offline als online. In 2019 werken we verder aan een reflectietool voor pleegouders, nieuwe leeractiviteiten om het huidige aanbod aan te vullen, een manier om de kwaliteit van leeractiviteiten te kunnen vaststellen en het trainen van ervaringsdeskundigen.


In april 2019 wordt naar verwachting besloten om het programma met drie jaar te verlengen tot 2022. In die drie jaar bouwen we een centraal online platform voor pleegouders. Op dit platform kunnen je terecht voor alle informatie die je als pleegouder nodig hebt over pleegzorg. Ook is het een plaats om met elkaar in contact te komen.

Startpakket voor nieuwe pleeggezinnen