Wegwijs in pleegzorgland

Als er een pleegkind in je gezin komt wonen, krijg je er als pleegouder ook een complex systeem van jeugdhulp bij. Het is niet altijd makkelijk om je daarin als pleegouder staande te houden. In bijvoorbeeld de ‘wensen voor 2018 van pleeggezinnen’ schreef een pleegouder: "Ik wens dat we voortaan alleen nog maar pleeggezin hoeven zijn. Geen jurist, financieel adviseur, orthopedagoog, bezwaarmaker of advocaat."


Als pleeggezin heb je te maken met ouders, jeugdbeschermers, pleegzorgbegeleiders, ambulant begeleiders, wijkteammedewerkers, therapeuten, leerkrachten en nog veel meer mensen. Deze professionals zijn er om jou en je gezin te ondersteunen, maar de samenwerking levert ook weleens vragen of knelpunten op. Bij wie kun je terecht voor een vraag over financiële vergoedingen? En hoe ga je ermee om als niet duidelijk is wie verantwoordelijk is of als er tegenstrijdige informatie is? Wat is je positie als pleegouder als er een meningsverschil is over bijvoorbeeld de bezoekregeling van het pleegkind?


Om je als pleegouder beter op weg te helpen in pleegzorgland, zijn we in 2018 het project Wegwijs in pleegzorgland gestart. Dit project heeft twee doelen. Ten eerste het versterken van de helpdesk als onafhankelijk informatiepunt voor pleegouders. We zijn begonnen om de helpdesk nog verder te professionaliseren, zodat we meer pleegouders kunnen helpen met antwoorden op en adviezen over vragen zoals hierboven. Ten tweede verbeteren we de informatievoorziening voor pleegouders. Hiervoor richten we een proces in waarbij we samen met pleegouders en experts de bestaande informatie verzamelen en verbeteren en aanvullen wat ontbreekt.

18 wensen voor 2018