Helpdesk voor pleeggezinnen

In 2019 beantwoordde onze helpdesk in totaal 784 vragen van pleegouders. Een flinke toename ten opzichte van 2018: toen beantwoordden we in totaal 502 vragen.

De helpdesk is bereikbaar via verschillende kanalen: je kunt ons bellen, mailen, een bericht sturen via Facebook of het contactformulier op de website. Ook whatsappen is mogelijk. We denken mee met pleegouders over allerlei verschillende pleegzorgvragen of bieden een luisterend oor waar nodig. Ook geven we (juridisch) advies en helpen we bij het schrijven van brieven of bezwaarschriften. Waar nodig verwijzen we pleegouders door naar andere instanties of gespecialiseerde advocaten, zodat zij je verder kunnen helpen.

De pleegouders die een vraag stelden, waardeerden de snelheid waarmee zij antwoord kregen gemiddeld met een 8,7. Voor de inhoud van de adviezen die zij kregen, gaven ze gemiddeld een 8,6. Ook dat is een vooruitgang ten opzichte van vorig jaar waar we trots op zijn!

“Is er een mogelijkheid om de kosten van kinderopvang vergoed te krijgen als ik niet in aanmerking kom voor Kinderopvangtoeslag?” “Wat als ik het niet eens ben met de pleegzorgbegeleider? Wat zijn mijn rechten en hoe zorg ik ervoor dat de samenwerking niet verder verslechtert?” “De voogd denkt dat het beter is voor mijn pleegzoon om te verhuizen, maar daar ben ik het niet mee eens. Wat kan ik doen?” “Mijn pleegdochter wordt volgende maand achttien, hoe werkt pleegzorg precies als ze volwassen is?” “Ik wil graag zelf beslissingen kunnen nemen voor mijn pleegkind. Is het in mijn geval een goed idee om pleegoudervoogd te worden?”

Wat vroegen pleegouders ons?

Heb jij een vraag over pleegzorg?

Neem voor al je vragen over pleegzorg contact op met onze helpdesk. De contactgegevens vind je op www.denvp.nl/helpdesk.

Belangenbehartiging