Jaaroverzicht NVP 2019

Jeugdzorg onder druk - en daardoor pleegzorg ook

Het kan je haast niet ontgaan zijn: in 2019 was er overal aandacht voor jeugdzorg en pleegzorg. Pleegzorg haalde regelmatig het landelijke nieuws: er werd een nieuwe wervingscampagne gelanceerd om het tekort aan pleegouders terug te dringen, er kwam een rapport over geweld in de jeugdzorg en pleegzorg, er was aandacht voor de hoeveelheid overplaatsingen van pleegkinderen, jeugdzorgmedewerkers staakten op het Malieveld, inspecties luidden de noodklok in een zeer kritisch rapport over het jeugdzorgsysteem. En als reactie daarop kwam minister De Jonge met het plan om de decentralisatie van vijf jaar geleden beter vorm te geven.

Het lijkt alsof de problemen en negatieve berichten zich opstapelen. Vijf jaar na de transitie kunnen we concluderen dat die niet heeft uitgepakt zoals destijds de bedoeling was. Hoewel het merendeel van de gemeenten, die sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp, inmiddels het jeugdhulpbeleid op orde heeft, hebben ze allemaal te maken met flinke financiële tekorten. Die zijn het gevolg van de bezuinigingen in de afgelopen jaren en tegelijkertijd een sterk toegenomen vraag naar jeugdhulp. Dat heeft gevolgen voor jeugdhulpaanbieders en pleegzorgorganisaties – en dus ook voor pleeggezinnen.

Vorig jaar onderzochten we waarom pleeggezinnen stoppen met pleegzorg. Gebrekkige ondersteuning en problemen met het zorgsysteem worden het meest genoemd en meer dan de helft stopt om ongewenste redenen. Ruimte genoeg voor verbeteringen, zodat pleegouders niet uitvallen en de zorg voor een pleegkind vol kunnen houden.

In de afgelopen jaren zijn er veel goede ontwikkelingen in gang gezet om de pleegzorg te verbeteren, waar wij als NVP een bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld het actieplan pleegzorg en de programma’s die daaronder vallen: Versterken van de kracht van pleegouders, Jeugdhulp in gezinsvormen en het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de financiële aspecten van pleegzorg en de rechtspositie van pleegouders. Maar de meeste pleegouders merken nog weinig van de opbrengsten van deze onderzoeken en programma’s. Door de druk op de jeugdzorgsector komen vernieuwingen en innovaties slechts moeizaam van de grond. Maar gelukkig is er ook veel wél gelukt in 2019.

Dit jaar bestaat de NVP zeventig jaar. En wij krijgen het gevoel dat we meer dan ooit nodig zijn om samen met pleeggezinnen de pleegzorg te verbeteren en de stem van pleeggezinnen te laten horen. Daaraan hebben we in het afgelopen jaar hard gewerkt, samen met steeds meer leden en met alle pleeggezinnen in Nederland. In dit jaaroverzicht lees je wat we allemaal deden!

Plaats voor pleeggezinnen