Jij en je pleegkind

De NVP helpt pleegouders om hun pleegkinderen het beste te bieden. We hielpen in 2019 pleeggezinnen op weg met praktische informatie en tips, verbeterden het leer- en ontwikkelaanbod voor pleegouders en startten een onderzoek hoe breakdowns en uitval van pleegouders zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.

Actieonderzoek continuïteit pleegzorg

Overplaatsingen en verhuizingen tussen pleeggezinnen en instellingen zijn schadelijk voor pleegkinderen. Toch zijn er veel pleegzorgplaatsingen die vroegtijdig worden beëindigd: er is dan sprake van een breakdown. Ook zijn er veel pleegouders die stoppen: jaarlijks ongeveer 14% van het totaal aantal pleeggezinnen, terwijl er al een tekort is aan pleeggezinnen in Nederland. Door breakdown te voorkomen en uitval van pleegouders tegen te gaan, moeten pleegjongeren minder wisselingen van pleeggezinnen meemaken. Daaraan werken we samen met het Nederlands Jeugdinstituut en Jeugdzorg Nederland in het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg.

Onderzoek 'Waarom stoppen pleegouder?'

In 2019 onderzochten we waarom pleegouders stoppen, zodat we ook weten hoe we dat zouden kunnen voorkomen. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat meer dan de helft van de pleegouders stopt door voor hen ongewenste redenen. Problemen met het zorgsysteem en onvoldoende begeleiding door de pleegzorgorganisatie zijn daarbij de meest genoemde redenen. Een groot deel van de gestopte pleegouders wil zich desondanks weer inzetten voor kwetsbare kinderen.

In het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg werken tien pleegzorgorganisaties aan het voorkomen van breakdown en het tegengaan van uitval van pleegouders. Daarvoor heeft iedere organisatie een actieplan gemaakt, waarbij ze onder andere gebruik maakten van de uitkomsten van het onderzoek ‘Waarom stoppen pleegouders?’. Het Nederlands Jeugdinstituut, Jeugdzorg Nederland en de NVP begeleiden de pleegzorgorganisaties bij de uitvoering van deze plannen. Het actieonderzoek loopt door in 2020.

Pleegzorgtips

Iedere week versturen we een pleegzorgtip: een handig idee, een leuk boek, een praktische tip of een inspirerend verhaal. Wil je de pleegzorgtips voortaan in je mail ontvangen? Schrijf je in via de button hieronder!

Pleegmaatjes

Een Pleegmaatje is er speciaal voor pleegkinderen: iemand die samen met een pleegkind dingen onderneemt of ondersteunt. Die helpt als je dat als pleegkind kunt gebruiken of iemand die als vertrouwenspersoon meeleeft bij alles wat hij of zij beleeft.

Een pleegmaatje is een vrijwilliger, bijvoorbeeld een jongere die zelf ook pleegkind is of is geweest. Of juist iemand die wat ouder is, bijvoorbeeld een kennis of een familielid. Een pleegkind kan zelf bepalen waarvoor hij of zij een maatje wil. Op basis daarvan wordt een maatje gezocht.

We werken aan de ontwikkeling van een methodiek om pleegkinderen die dat willen een Pleegmaatje te bieden. Hiervoor hebben we in 2019 gewerkt in een pilot, samen met pleegzorgorganisaties entrea lindenhout en Vitree. De eerste koppelingen tussen pleegkinderen en Pleegmaatjes zijn inmiddels tot stand gekomen! Op basis van de praktijkervaringen gaan we in 2020 verder met de ontwikkeling. Dat doen we samen met pleegzorgorganisaties en met andere partijen die gespecialiseerd zijn in het bieden van ondersteuning door vrijwilligers. Uiteindelijk is het doel om Pleegmaatjes landelijk in te kunnen zetten, zodat ieder pleegkind die dat wil een Pleegmaatje kan krijgen.

Pleegmaatjes is onderdeel van het programma Vrijwillige zorg in het gezin van het Oranje Fonds.

Poppenvilla's voor pleeggezinnen

Door een samenwerking tussen de Rudolphstichting, Poppenvilla by Liliane en de NVP konden we vorig jaar weer tientallen NVP-leden blij maken met een Poppenvilla. Dit werd mogelijk gemaakt door een donateur, zodat jaarlijks zeventig villa’s aan pleeggezinnen en gezinshuizen uitgedeeld kunnen worden. We kregen zoveel aanvragen binnen dat ook de voorraad voor de komende jaren al op is!

Wat een poppenvilla kan beteken, beschreef pleegmoeder Anita Vlemmix in een mooi verhaal.

De villa blijkt bij uitstek hét middel te zijn om via fantasie aan de slag te gaan. Er wordt omgegaan met angsten en andere heftige gevoelens, oplossingen worden er bedacht, er wordt geleerd hoe gebeurtenissen gedragen kunnen worden en er wordt geoefend met sociale situaties.”

Eigen kinderen: een vergeten groep?!

Er is binnen de pleegzorg niet altijd voldoende aandacht voor de begeleiding en ondersteuning van eigen kinderen van pleegouders. Maar zij spelen wel een belangrijke rol: het is vaak van hen afhankelijk of een pleegzorgplaatsing slaagt of niet. Om eigen kinderen beter te ondersteunen, werken we samen met het Nederlands Jeugdinstituut aan het project Eigen kinderen…een vergeten groep?!

In 2019 hebben we de kennis en informatie die er is over dit onderwerp verzameld. Dit is aangevuld met de inzichten van pleegouders, eigen kinderen in een pleeggezin en professionals over het verbeteren van de ondersteuning van eigen kinderen. Op basis van deze informatie en inzichten wordt de methodiekhandleiding ‘Pleegzorg begeleiden is een vak’ aangepast. Ook zijn er keuzes gemaakt voor de ontwikkeling van materialen die eigen kinderen en pleeggezinnen kunnen ondersteunen. Deze materialen zullen in 2020 beschikbaar komen.

Het project Eigen kinderen, een vergeten groep?! wordt mogelijk gemaakt door Stichting Kinderpostzegels.

Versterken van de kracht van pleegouders