Ontmoeten en samenwerken

Als pleegouders zorg je niet in je eentje voor een pleegkind. Je werkt samen met anderen, zodat je samen het beste kunt bereiken voor je pleegkind. Het ontmoeten van andere pleegouders kan daar ook bij helpen: de herkenning die je bij elkaar vindt inspireert, relativeert en geeft nieuwe energie.

Wij maken ontmoetingen mogelijk tussen pleeggezinnen en helpen pleegouders om samen met de mensen om hen heen te werken aan betere pleegzorg. Hoe we dat doen, lees je op deze en de volgende pagina's.

Samenwerken binnen pleegzorg

In 2018 organiseerden we dialogen tussen pleegouders, pleegzorgbegeleiders en jeugdbeschermers over de samenwerking rondom een pleegkind. Deze dialogen waren voor iedereen leerzaam en verhelderend. Daarom bekeken we in 2019 hoe we deze dialoogsessies konden voortzetten. In 2020 start een nieuwe serie waarin we vijftig dialogen organiseren, verspreid over Nederland. Dit project, dat anderhalf jaar zal duren, wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Eind 2019 vond de eerste sessie al plaats bij William Schrikker Pleegzorg, die de start van het nieuwe project in 2020 niet afwachtten. Bij deze dialoog schoven ook ouders aan, wat een nieuwe dimensie aan de dialoog gaf en zorgde voor nieuwe inzichten.

Verhalentournee in zes steden in Zuid-Holland

In maart en april kwam de Pleegzorg Verhalentournee naar zes steden in Zuid-Holland. In Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam deelden pleegouders en pleegkinderen hun pleegzorgverhalen. In dichtvorm, op video, voorgelezen en in een interview met een pleegkind. En natuurlijk ook live aan tafel, waar pleegouders hun belevenissen en ervaringen met elkaar deelden. De verhalen waren mooi en intens, verrijkend en ingewikkeld tegelijk. Er zijn afspraken gemaakt om de bijeenkomsten een vervolg te geven, zodat pleegouders elkaar kunnen blijven ontmoeten in deze gemeenten.

JongWijs

In 2019 ondersteunden we opnieuw JongWijs, het netwerk van ervaringsdeskundigen in de pleegzorg. JongWijs groeit! In 2019 werkten de JongWijzers hard aan het verbreden van het netwerk, zodat meer jongeren met pleegzorgervaring zich konden aansluiten en inzetten de activiteiten en projecten van JongWijs.

Veel pleegzorgorganisaties zijn nog zoekende hoe ze participatie van pleegjongeren kunnen aanpakken: ze kunnen pleegjongeren daarvoor moeilijk bereiken en motiveren. JongWijs heeft veel idee├źn over jongerenparticipatie en heeft daarom in 2019 met verschillende pleegzorgorganisaties besproken hoe zij de stem van pleegkinderen en -jongeren in de organisatie een plek kunnen geven. In de Tweede Kamer werd ook unaniem een motie aangenomen om de rol van pleegjongeren te versterken.

Bijdragen aan een betere pleegzorg

JongWijs denkt mee over beleid, projecten en onderzoeken en kijkt hiernaar door de bril van pleegjongeren. Zo leverde JongWijs een bijdrage aan deze vragen en activiteiten:

  • Hoe kan virtual reality ingezet worden om pleegzorg te versterken?
  • Meedenken over het jeugdzorgbeleid in de gemeente Haarlem, zodat in het beleid rekening wordt gehouden met pleegkinderen en -jongeren
  • Workshops geven aan pleegzorgbegeleiders: hoe kunnen zij nog beter aansluiten bij wensen van kinderen en jongeren in de pleegzorg?
  • Adviseren in het aanbestedingstraject 2020 van de gemeente Utrecht en betrokken bij besluitvorming
  • Verhalen en ervaringen delen in Twentse gemeenten, zodat zij rekening houden met pleegkinderen en -jongeren in hun beleid
  • Meedenken over de toekomst van gezinshuizen
  • Input en advies geven over het Actieplan Pleegzorg en projecten en beleid om pleegzorg te verbeteren
  • Meewerken aan een publicatie van de Kinderombudsman over pleegzorg
  • Deelname aan een studiereis naar het Verenigd Koninkrijk: wat kunnen we leren van de pleegzorgpraktijk in het Verenigd Koninkrijk?
  • Zendtijd in Koffietijd in de Week van de Pleegzorg

JongWijsEvent

In 2020 organiseert JongWijs het eerste JongWijsEvent: 150 pleegkinderen en pleegjongeren uit het hele land ontmoeten elkaar, kunnen ervaringen uitwisselen en laten hun stem en mening over pleegzorg horen. Met het event vragen we aandacht voor de mening van kinderen en jongeren in de pleegzorg. Want om goede pleegzorg mogelijk te maken, is het belangrijk om te luisteren naar de kinderen en jongeren over wie het gaat!

Pleegoudernetwerken