Je weg vinden in pleegzorgland

Als pleegouders kom je terecht in een ingewikkeld systeem van jeugdhulp en krijg je te maken met verschillende mensen die betrokken zijn bij de pleegzorgplaatsing: hulpverleners, therapeuten, maar ook de eigen ouders en familie van het pleegkind. Dat kan pleegzorg best ingewikkeld maken. De NVP helpt je om je weg te vinden in pleegzorgland door het geven van advies en informatie. Ook laten we de stem van pleeggezinnen horen bij beleidsmakers en politici en hielpen we op verschillende manieren om het pleegzorgbeleid te verbeteren. Op deze en de volgende pagina's lees je hoe we dat deden.

Ruimte voor Jeugdhulp in Gezinsvormen

In het programma Ruimte voor Jeugdhulp in Gezinsvormen, dat gestart is in 2016, helpen we samen met het Nederlands Jeugdinstituut gemeenten om jeugdhulp in gezinnen een goede plek in hun beleid te geven. Na een handreiking die in 2017 verscheen, adviseerden we gemeenten en jeugdregio’s over hun jeugdhulpbeleid en beantwoordden we vragen over dit onderwerp.

In 2019 ondersteunden we vijf pilots die onderdeel waren van het traject ‘Zo thuis mogelijk opgroeien’. Deze pilots draaien om de vraag wat gemeenten kunnen doen om kinderen ‘zo thuis mogelijk’ in een gezin op te laten groeien, ook als dat bij de eigen ouders (tijdelijk) niet meer kan. De inzichten en lessen uit de pilots worden gedeeld met andere jeugdhulpregio’s en gemeenten, zodat overal in Nederland een jeugdhulpbeleid ingericht kan worden dat het opgroeien in een gezin centraal stelt.

Met ambtenaren, wethouders, pleegzorgorganisaties en raadsleden spraken we ook over hoe we jeugdhulp in gezinsvormen verder onder de aandacht kunnen brengen. De uitkomsten van die gesprekken worden in samenwerking met de Design Innovation Group verder uitgewerkt: deze organisatie maakt ontwerpen die helpen om tot veranderingen te komen. De resultaten hiervan worden in 2020 gepresenteerd.

Kennisagenda Pleegzorg

Met het project Kennisagenda Pleegzorg willen we ervoor zorgen dat kennis die van belang is voor succesvolle pleegzorg beschikbaar is en gebruikt kan worden waar dat nodig is. In het project verzamelen we daarom, samen met het Nederlands Jeugdinstituut, ideeën en adviezen voor nieuw onderzoek over pleegzorg. Dat kan gaan over theoretische aspecten, over preventie en over verbeteringen. In 2019 deden we dat samen met pleegouders, professionals, onderzoekers en gemeenten.

In 2020 gaan we nog meer pleegouders, professionals en gemeenten benaderen om de kennisagenda aan te vullen met onderwerpen die zij belangrijk vinden. Vervolgens bespreken we met onderzoekers bij hogescholen, universiteiten en uit de praktijk welke onderwerpen prioriteit hebben en welke mogelijkheden er zijn om deze onderwerpen te onderzoeken. Ook bespreken we hoe de resultaten van onderzoek dat al gedaan is beter gebruikt kunnen worden in de praktijk. Een eerste versie van de kennisagenda is eind 2020 klaar.

"Hoe hangt het contact tussen leeftijdsgenoten onder pleegkinderen samen met het welbevinden van pleegkinderen?" "Welke factoren dragen bij aan een succesvolle terugplaatsing naar biologische ouders?" "Hoe kan de mening van jonge kinderen (0-12 jaar) beter gehoord worden bij (juridische en niet-juridische) processen en besluiten?" "In hoeverre kan een betere voorbereiding op het pleegouderschap later breakdown voorkomen?"

Wegwijs in Pleegzorgland

Als pleegouder krijg je te maken met een ingewikkeld systeem van jeugdhulp. Het is niet altijd makkelijk om je daarin staande te houden. Het helpt als je de juiste informatie tot je beschikking hebt of ergens terecht kunt om je vragen te stellen. Daarom startten we met het project Wegwijs in pleegzorgland, zodat we pleegouders goed en snel op weg kunnen helpen.

Helpdesk

Bij onze helpdesk kun je terecht voor al je vragen over pleegzorg. We geven onafhankelijk advies aan pleeggezinnen over hun rechten en plichten. Sinds 2016 is het aantal vragen dat we kregen verviervoudigd. Daarom hebben we onze helpdesk vorig jaar verder uitgebreid en geprofessionaliseerd, zodat we alle pleeggezinnen die contact met ons opnemen kunnen blijven voorzien van goede adviezen.

Informatie

Om ervoor te zorgen dat je als pleegouders altijd kun beschikken over de juiste informatie, hebben we informatie over de belangrijkste pleegzorgonderwerpen op een rijtje gezet. Daarbij kregen we hulp van een redactieraad die bestond uit negen ervaren pleegouders. Zij adviseerden, schreven mee en hielpen ons verder door hun kennis en ervaringen te delen.

De informatie die we verzameld hebben, komt in 2020 online. Daarnaast komen er dan animatiefilmpjes waarin drie pleegzorgonderwerpen uitgelegd worden.

Studiereis Verenigd Koninkrijk

In 2019 namen we mede het initiatief voor een studiereis naar het Verenigd Koninkrijk. In september gingen we met 21 beleidsmakers, pleegzorgprofessionals, pleegjongeren en wetenschappers naar Oxford en Londen om daar kennis te maken met de pleegzorgpraktijk in het Verenigd Koninkrijk. De reis heeft ervoor gezorgd dat verschillende partijen met elkaar aan de slag zijn gegaan om de goede voorbeelden, ideeën en projecten die we zagen in het Verenigd Koninkrijk ook naar Nederland te halen. De NVP blijft daarin een rol spelen.

In een online magazine lees je alles over de studiereis.