Versterken van de kracht van pleegouders

In het programma Versterken van de kracht van pleegouders werken we sinds 2017 samen met Jeugdzorg Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om leren en jezelf ontwikkelen een vanzelfsprekend onderdeel van het pleegouderschap te maken. Want door te blijven leren en jezelf zo te ontwikkelen, kun je een verschil maken in het leven van een pleegkind.

In 2019 bereidden we de komst van een online platform voor pleegouders voor: pleegzorg.nl. Op dit platform verzamelen we:

  • betrouwbare informatie over bijvoorbeeld juridische zaken en gedragsproblemen bij pleegkinderen
  • een compleet overzicht van alle trainingen en cursussen voor pleegouders in heel Nederland
  • online trainingen die je thuis, in je eigen tempo, kunt volgen
  • een besloten community waarin je met andere pleegouders ideeën en ervaringen kunt uitwisselen

Panel voor pleegouders en professionals Om ervoor te zorgen dat het platform pleegzorg.nl aansluit bij de behoeften van pleegouders, is het belangrijk dat zoveel mogelijk pleegouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van het platform. Daarom startten we een panel, zodat je mee kunt denken over de opzet en het gebruik van het platform.

Wil je bijdragen in interviews, focusgroepen, tests of enquêtes? Meld je dan aan voor het panel. Al meer dan tweehonderd pleegouders gingen je voor!

Projecten en activiteiten in het programma Versterken van de kracht van pleegouders

Naast de ontwikkeling van het platform pleegzorg.nl werd in het programma Versterken van de kracht van pleegouders gewerkt aan verschillende andere projecten en activiteiten om leren en ontwikkelen voor pleegouders te verbeteren. Deze projecten en activiteiten werden door het programma geïnitieerd of mogelijk gemaakt.

Videoserie voor pleegouders van Inge Vandeweege

In zes filmpjes vertelt pleegmoeder Inge Vandeweege hoe zij leerde omgaan met moeilijke situaties en over haar persoonlijke groei als opvoeder. Inge schreef eerder het boek ‘Een (h)echte uitdaging – pleegkinderen opvoeden met vallen en opstaan’. De video's gaan over het opvoeden van een pleegkind met gedragsproblemen, omgaan met woede-uitbarstingen, grenzen stellen zonder straffen, zelfzorg van pleegouders, zelfontwikkeling en loyaliteit en gedeeld opvoederschap.

Je kunt de filmpjes bekijken door je hier in te schrijven. Je ontvangt dan direct de link naar het eerste filmpje in je mail en daarna wekelijks een van de vijf andere filmpjes.

Training in trainerskwaliteiten

Pleegouders geven aan dat het bij het volgen van leeractiviteiten een meerwaarde heeft als de trainer zelf ook pleegzorgervaring heeft. In de zesdaagse opleiding Training in trainerskwaliteiten kunnen pleegouders zich het trainersvak eigen maken, zodat ze daarna als expert-trainers aan de slag kunnen en andere pleegouders trainingen kunnen geven.

Na een pilot in 2018 volgde in 2019 de eerste training. In februari 2020 start opnieuw een training.

Traumatraining Road to recovery

Road to recovery is een training voor pleegouders van kinderen met een verstandelijke beperking die een of meerdere traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. Het trainingsmateriaal bestaat uit een handboek voor trainers, een handboek voor deelnemers en zes presentaties.

In 2020 verschijnen beide boeken. Er komt ook een online gedeelte waar pleegouders een interactieve training kunnen volgen.

Onderzoek samenwerking tussen pleegouders en ouders

Het lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede deed onderzoek naar de samenwerking tussen pleegouders en ouders. In het rapport dat zij maakten, staan verschillende mogelijkheden en ideeën die de samenwerking tussen ouders en pleegouders kunnen verbeteren.

Uit het onderzoek blijkt dat deze zes factoren een samenwerking succesvol maken. Deze succesfactoren vormen de basis voor vijf films om het onderzoek in de praktijk toe te kunnen passen. In deze films voor pleegouders en hun begeleiders worden de succesfactoren toegelicht aan de hand van de verhalen van pleeggezinnen. Er worden ook werkvormen gemaakt die kunnen worden ingezet bij leeractiviteiten over het thema samenwerking tussen ouders en pleegouders. Die zijn begin 2020 klaar.


Ontmoeten en samenwerken