Drie voorspellingen voor 2020

1. Er wordt stevig ingegrepen in de jeugdzorg

Het kan niet uitblijven: in 2020 zal er ingegrepen worden in de jeugdzorg. Gemeenten hebben structureel te weinig geld voor jeugdzorg en jeugdhulpaanbieders krijgen te weinig betaald krijgen om de juiste zorg te bieden. We zien dat pleeggezinnen moeite hebben om de juiste ondersteuning of aanvullende zorg voor hun pleegkinderen te krijgen door wachtlijsten of een groot personeelsverloop. En innovaties en vernieuwingen die nodig zijn om goede pleegzorg te kunnen (blijven) bieden, komen slechts moeizaam van de grond. Het is broodnodig dat regionaal, maar ook landelijk, het gesprek wordt gevoerd over wat er nodig is voor goede jeugdhulp in het algemeen en goede pleegzorg in het bijzonder.

2. Samenwerkingen binnen pleegzorg worden op de kaart gezet

Als pleegouder krijg je naast de zorg voor je pleegkind ook te maken met het zorgsysteem rondom het pleegkind. Je werkt samen met een jeugdbeschermer, pleegzorgbegeleider en de eigen ouders van het pleegkind. Die samenwerkingen verlopen niet altijd soepel. Om dat te verbeteren, starten we in 2020 met dialogen tussen pleegouders, pleegzorgbegeleiders, jeugdbeschermers en ouders. Door in gesprek te gaan over de samenwerking en te bespreken waarom iemand doet wat hij of zij doet vanuit zijn of haar rol, ontstaat meer begrip voor elkaar. Dat komt de samenwerking ten goede. De dialogen vinden plaats verspreid over het land. In de eerste helft van 2020 geven we meer informatie!

3. Pleegzorg.nl krijgt vorm

Het online platform voor pleegouders, pleegzorg.nl, zal in 2020 vormkrijgen. Nog voor de zomer wordt de website samenbouwenaanpleegzorg.nl gelanceerd waar je inzicht krijgt in de voortgang van dit project. Samen met pleegouders werken we aan betrouwbare informatie, mogelijkheden om te leren en jezelf te ontwikkelen en een community waar je ervaringen en informatie kunt uitwisselen met andere pleegouders. Wil je meedenken over het platform of een bijdrage leveren? Meld je aan voor de verschillende activiteiten van het panel.

Word lid van de NVP!