Belangenbehartiging

Opkomen voor de belangen van pleeggezinnen is één van de belangrijkste dingen die we doen als NVP, maar niet altijd de meest zichtbare. In gesprekken met Tweede Kamerleden en andere politici, beleidsmakers, organisaties, bestuurders en heel veel andere mensen laten we de stem van pleeggezinnen horen. Door goed uit te leggen wat er speelt, waarom het belangrijk is om dit aan te passen en hoe dat gedaan kan worden, dragen we bij aan veranderingen waar pleeggezinnen iets aan hebben. Op deze pagina geven we een aantal voorbeelden.

Vergoedingen

De vergoeding van kosten die je maakt als pleegouders blijft het grootste knelpunt voor pleegouders. Niet voor niets krijgt onze helpdesk hierover de meeste vragen en worden de pagina’s op de website over deze onderwerpen bijna iedere maand het beste bezocht. We vroegen pleegouders hoe jullie denken over de vergoedingen en kosten die je maakt: welke knelpunten ervaar je of heb je ideeën of suggesties hoe het beter zou kunnen? De tientallen reacties die we kregen, hebben we verwerkt in een overzicht.

Samen met het ministerie van VWS, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werken we aan nieuwe handreikingen over de vergoedingen. Deze handreikingen moeten duidelijker maken wie waarvoor verantwoordelijk is en wie de kosten die je maakt als pleegouder vergoedt. Verder moet er duidelijk in beschreven staan welke kosten vergoed worden door de pleegvergoeding en welke uit de regeling bijzondere kosten. De handreiking die er nu is, is niet altijd duidelijk genoeg. De nieuwe handreikingen nemen nog niet alle knelpunten weg. Ook de andere onderwerpen die genoemd zijn, brengen we onder de aandacht bij de verantwoordelijke beleidsmakers, organisaties en ministeries, en ook in de media.

MAX Meldpunt

Op 30 oktober vertelde NVP-directeur Peter van der Loo in MAX Meldpunt dat de financiële ondersteuning van pleeggezinnen beter moet. In de uitzending vertelde hij wat er speelt voor pleegouders en welke verbeteringen mogelijk zijn. Je kunt de uitzending nu terugkijken.

Deelgezag

Er komt een regeling voor deelgezag voor personen die een belangrijke rol spelen in de verzorging en opvoeding van een kind, zoals pleegouders. Bij deelgezag krijgen maximaal twee medeopvoeders de bevoegdheid en verantwoordelijkheid om samen met ouders dagelijkse beslissingen te nemen over kinderen. Het kan bijvoorbeeld gaan over bedtijden, sportactiviteiten, speelafspraken, grenzen stellen en corrigeren. Deelgezagdragers krijgen ook een recht op informatie van bijvoorbeeld leraren op school. Deelgezag is een nieuwe vorm van gezag naast de twee bestaande: ouderlijk gezag en voogdij. Deelgezag kan worden uitgeoefend door maximaal twee anderen dan de gezagdragers. Dit betekent dat er naast voogdij uitgevoerd door een gecertificeerde instelling ook nog twee deelgezagdragers kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld pleegouders. Ook kan er naast pleegoudervoogdij nog deelgezag bestaan.

Brief Tweede Kamer: regionale visievorming nodig, met inspraak pleeggezinnen

In juni stuurden we, in voorbereiding op het Algemeen Overleg Jeugd van de Tweede Kamer, de Kamerleden die namens hun partijen over jeugdzorg gaan een brief. Daarin gaven we hen drie aandachtspunten mee. Het belangrijkste onderwerp op de agenda was de wijziging van het jeugdzorgstelsel. Deze wijziging zorgt ervoor dat allerlei specialistische vormen van jeugdhulp, zoals pleegzorg, niet meer door gemeenten individueel maar regionaal worden georganiseerd. Daarbij is volgens ons regionale visievorming over pleegzorg nodig en dat kan niet zonder inbreng van pleeggezinnen. Voor deze inbreng moet expliciet ruimte gemaakt worden. Andere onderwerpen die aan bod kwamen in de brief zijn aandacht voor de positie van pleeggezinnen en het beschikbaar stellen van voldoende geld voor goede jeugdhulp en pleegzorg: redelijke tarieven die voldoende ruimte bieden voor de huidige ondersteuning én voor versterking en innovatie zijn op korte termijn heel hard nodig.

Denk mee in ons pleegzorgpanel!

We horen graag van jou en van andere pleegouders wat er speelt, hoe jij denkt over bepaalde zaken en wat er goed gaat of juist beter kan in de pleegzorg. Meld je aan voor het pleegzorgpanel en denk met ons mee! Via het panel kun je laten weten wat voor jou belangrijk is en waar we als NVP aandacht voor moeten hebben. Zo kunnen we samen de pleegzorg nóg verder verbeteren. Als je lid wordt van het panel krijg je regelmatig een mail met de vraag hoe jij denkt over een bepaald onderwerp, een verzoek om mee te denken of een uitnodiging om een enquête in te vullen.

Aanmelden Je kunt je inschrijven voor het panel door een account aan te maken op de website. Na je aanmelding kun je op je profielpagina aangeven dat je lid wilt worden van het pleegzorgpanel. Meld je aan via de link hieronder! Heb je al een account? Dan kun je inloggen op je profiel en daar je gegevens aanvullen. Heb je vragen over de inschrijving voor het panel, lukt het niet om je in te schrijven of is er iets onduidelijk? Stuur een mailtje naar communicatie@denvp.nl en we helpen je verder.


Word lid van de NVP!