Jij en je pleegkind

We helpen jou en je pleeggezin om je pleegkind het beste te bieden. Lees hier wat we in 2020 deden om pleeggezinnen daarbij te helpen en hoe we ervoor zorgen dat je pleegzorg vol kunt houden.

Actieonderzoek continuïteit pleegzorg

Samen met het Nederlands Jeugdinstituut en Jeugdzorg Nederland werkten we vorig jaar in het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg aan het terugdringen van het aantal breakdowns en het voorkomen van uitval van pleegouders.

Onderzoek 'Waarom stoppen pleegouders?' We hebben in 2019 onderzocht waarom pleegouders stoppen en hoe dit voorkomen kan worden. In 2020 verscheen het rapport Waarom stoppen pleegouders? Uit het onderzoek bleek dat 52 procent van de pleegouders stopt door voor hen ongewenste redenen. Problemen met het zorgsysteem en onvoldoende begeleiding door de pleegzorgorganisatie zijn daarbij de meest genoemde redenen. Uitval van pleegouders kan voorkomen worden door in iedere fase van het pleegouderschap meer erkenning en ondersteuning te bieden. Niet alleen tijdens de plaatsing, maar ook ervoor en erna. De afronding van een plaatsing schiet bijvoorbeeld tekort: 21 procent van de pleegouders geeft aan dat hier geen aandacht aan is besteed. Het grootste deel van de gestopte pleegouders, 72 procent, wil zich desondanks weer inzetten voor kwetsbare kinderen.

Op de Voor de Jeugd Dag op 2 november 2020 vertelde NVP-projectleider Maartje samen met Stefanie Abrahamse van het Nederlands Jeugdinstituut over het onderzoek. De sessie kun je hieronder terugkijken.

Het nieuws dat meer dan de helft van de pleegouders stopt om voor hen ongewenste redenen was op veel plekken in de media te lezen of zien: van de voorpagina van dagblad Trouw tot de journaals van de NOS en van Radio 1 tot Hart van Nederland. Genoeg aandacht dus voor dit belangrijke onderwerp, in de pleegzorg en bij een breder publiek. Acties van pleegzorgorganisaties Pleegouders gaven in het onderzoek waardevolle tips en adviezen aan alle betrokkenen bij de pleegzorg – nieuwe pleegouders, pleegzorgaanbieders, jeugdbescherming en gemeenten.

Met de aanbevelingen uit het onderzoek gingen tien pleegzorgorganisaties aan de slag in hun actieonderzoek. De deelnemende organisaties wisselden hun ervaringen met verschillende actiepunten uit, zoals inzet van een senior-pleegouder voor pleeggezinnen waar het niet lekker loopt, aanpassing van de nazorg die geboden wordt aan pleeggezinnen na afronding van een plaatsing, of extra ondersteuning voor pleeggezinnen met pleegpubers. Online magazine met resultaten De resultaten van het actieonderzoek zijn in maart 2021 gepresenteerd in een online magazine, zodat ook alle andere organisaties de inzichten die zijn opgedaan kunnen gebruiken. Omdat het voor organisaties heel waardevol blijkt om met elkaar samen te werken en kennis te delen over grote onderwerpen als het voorkomen van breakdown krijgt dit project een vervolg in een leernetwerk pleegzorg. In dit netwerk kunnen beleidsmedewerkers, scholingsmedewerkers, pleegouders en andere professionals ervaringen en aanpakken delen.

Pleegzorgtips en aftelberichten

In 2020 verstuurden we iedere week een pleegzorgtip! Een handige tip die nieuwe inspiratie geeft of een ervaring van een andere pleegouder waar je iets van kunt leren. Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 schakelden we nog een tandje bij en deelden we iedere week tientallen tips om het gezellig te houden in je gezin en samen de lockdown door te komen. Na de nieuwe scholensluiting in december startten we, samen met de Family Factory en pleegzorgorganisatie entrea lindenhout, met dagelijkse aftelberichten: zo telden we af naar het einde van de scholensluiting. Alle pleegzorgtips zijn terug te lezen op onze site.

Pleegmaatjes

Iemand die meeleeft, meedenkt en meehelpt, speciaal voor ieder pleegkind dat daar behoefte aan heeft. Dat is het doel van het project Pleegmaatjes, waar de NVP in september 2018 mee gestart is. Pleegmaatjes zijn vrijwilligers, vaak met ervaring of affiniteit met pleegzorg, die een pleegkind helpen met schoolwerk, meegaan naar ouderbezoeken of leuke activiteiten ondernemen met het pleegkind. Dit vergroot het netwerk van een pleegkind en kan het pleeggezin ontlasten. In samenwerking met pleegzorgorganisatie Vitree en vrijwilligersorganisatie Humanitas ontwikkelen we de methodiek in de praktijk in Almere. In 2020 zijn de eerste succesvolle matches tussen Pleegmaatjes en pleegkinderen tot stand gekomen. In het komende jaar breiden we het aantal matches uit en gaan we op één of twee nieuwe locaties aan de slag. Op basis van deze ervaringen ontwikkelen we de methodiek. Als we genoeg praktijkervaring hebben opgedaan, kan de Pleegmaatjes-methodiek landelijk beschikbaar worden gesteld en kan ieder pleegkind die dat wil een maatje krijgen. Het project Pleegmaatjes is onderdeel van het programma Vrijwillige zorg in het gezin van het Oranje Fonds.

Eigen kinderen van pleegouders: een vergeten groep?

Er is binnen pleegzorg niet altijd genoeg aandacht voor de positie van eigen kinderen van pleegouders. Maar zij spelen wel een belangrijke rol: het is ook van hen afhankelijk of een pleegzorgplaatsing slaagt of niet. Samen met het Nederlands Jeugdinstituut werkten we aan het project ‘Eigen kinderen van pleegouders, een vergeten groep!?’ We hebben in 2020 de kennis en informatie die er is over dit onderwerp verzameld en aangevuld met de inzichten van pleegouders, eigen kinderen van pleegouders en professionals over het verbeteren van de ondersteuning van eigen kinderen. Op basis hiervan is de methodiekhandleiding ‘Pleegzorg begeleiden is een vak’ aangepast. Dit geeft professionals meer handvatten om om te gaan met de positie van eigen kinderen. Daarnaast is een literatuurstudie gemaakt en is deze kennis vertaald in een dossier voor het platform pleegzorg.nl, zodat iedereen - pleegzorgprofessionals, pleegouders en anderen - gebruik kan maken van de kennis en inzichten die er is over de begeleiding en ondersteuning van eigen kinderen van pleegouders.

Films voor eigen kinderen van pleegouders Om te laten zien hoe eigen kinderen van pleegouders pleegzorg ervaren en wat zij tegenkomen als ze een pleegbroer of -zus krijgen, maken we drie video's waarin eigen kinderen van pleegouders vertellen over hun ervaringen. De eerste video kun je hieronder bekijken, de tweede en derde video vind je hier.

Platform pleegzorg.nl