Ontmoeten en samenwerken

Zorgen voor een pleegkind doe je niet alleen, maar samen met anderen: bijvoorbeeld mensen in je familie en je omgeving, met jeugdzorgprofessionals en met de eigen familie van een pleegkind. Ook de hulp en ondersteuning van andere pleegouders kan daarbij helpen. Daarom maken we ontmoetingen mogelijk en helpen we om de samenwerkingen met partijen rondom een pleegkind te verbeteren en te versterken. Op deze pagina lees je hoe we dat in 2020 deden.

Dialogen Samenwerken binnen pleegzorg

Als pleegouder werk je samen met je pleegzorgbegeleider, een jeugdbeschermer, de ouders van je pleegkind en anderen om samen het beste voor je pleegkind te bereiken. Een goede samenwerking is belangrijk om een pleegzorgplaatsing te laten slagen. Maar goed samenwerken gaat niet altijd vanzelf. Daarom organiseren we in het project Samenwerken binnen pleegzorg dialogen tussen de verschillende partijen. Zo ontstaat meer begrip voor elkaar, wat helpt om de samenwerkingen te verbeteren. In 2020 organiseerden we achttien dialogen waaraan pleegouders, professionals, ouders, pleegkinderen, eigen kinderen van pleegouders, politici en beleidsmakers meededen. Ook hier gooide corona roet in het eten, waardoor we het grootste deel van de dialogen online organiseerden. De opbrengsten waren niet minder waardevol: samen in gesprek gaan over je afwegingen en keuzes vergroot het begrip, wat leidt tot een betere samenwerking.

“De dialoog was erg interessant en waardevol. Ik zit vaak vol met ideeën. Hoeveel leuker is het als je die ideeën bespreekbaar kan maken op een plaats van waaruit veranderingen mogelijk zijn?”

In 2021 organiseren we in ieder geval nog 22 dialogen. Ook starten we met een serie verdiepingsdialogen over een bepaald onderwerp. De opbrengsten en inzichten delen we daarna, zodat pleegouders, professionals en beleidsmakers hier gebruik van kunnen maken. Daarnaast kunnen deelnemers een training volgen tot gespreksleider, zodat zij in de toekomst zelf ook dialogen kunnen organiseren en begeleiden in hun eigen organisatie. Zo kunnen samenwerkingen binnen pleegzorg structureel verbeterd worden.

In samenwerking met pleegzorgorganisaties en gecertificeerde instellingen

Voor het project Samenwerken binnen pleegzorg werken we samen met pleegzorgorganisaties Levvel, Trias, Jarabee, Youké, William Schrikker Gezinsvormen en Enver en met de gecertificeerde instellingen Jeugdbescherming Regio Amsterdam, Jeugdbescherming Overijssel, Samen Veilig Midden-Nederland, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, de Jeugd- en Gezinsbeschermers en William Schrikker Jeugdbescherming. Dit project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Mockingbird Family Model

In 2020 hebben we samen met Stichting Kinderpostzegels Nederland, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en KennisBureau ter Meulen verkend wat het pleegzorgmodel Mockingbird Family Model kan toevoegen aan pleegzorg in Nederland. In dit Amerikaanse model vormen pleeggezinnen samen een netwerk met als middelpunt een hubhome: een (voormalig) pleeggezin dat 24 uur per dag beschikbaar is voor ondersteuning van de pleeggezinnen in het netwerk. De uitkomsten van de verkenning zijn positief en daarom introduceren we in 2021 het Mockingbird Family Model in Nederland!

In het Mockingbird Family Model vormen zes tot tien pleeggezinnen een netwerk. Spil in het netwerk zijn de hubhome-ouders. Het netwerk ondersteunt elkaar en onderneemt samen leuke activiteiten, organiseert trainingen en themabijeenkomsten. Het hubhome heeft twee extra slaapkamers om pleegkinderen op te vangen als een crisis ontstaat in het een van de gezinnen in het netwerk. Het pleeggezin kan dan even opladen. Maar daarnaast kunnen die lege kamers ook gebruikt worden voor geplande logeerpartijtjes met pleegkinderen uit het netwerk, of met broertjes en zusjes die ook in het netwerk wonen, maar niet in hetzelfde gezin.

Ook de reacties van pleeggezinnen en de pleegzorgsector zijn veelbelovend: er is draagvlak voor en enthousiasme over het model. Het model kan voorzien in de behoefte om pleeggezinnen beter te ondersteunen en kan bijdragen aan het realiseren van stabielere pleegzorgplaatsingen. Introductie in Nederland In het voorjaar van 2021 start een driejarig programma om Mockingbird in Nederland te introduceren. De ambitie is om in drie jaar enkele tientallen Mockingbird-netwerken te bouwen. En dat is slechts het begin: na afronding van het driejarig programma is het doel om nog meer Mockingbird-netwerken op te bouwen.

OZJ ZOOMerschool: Wat is het succes van het Mockingbird Family Model?

In een ZOOMerschool webinar vertelden we over het nieuwe pleegzorgmodel. Je kunt het webinar hieronder terugkijken.

JongWijs

Ook in 2020 werkten we samen met de jongeren van JongWijs: het netwerk voor jongeren met ervaring in de pleegzorg. Het netwerk van JongWijs groeide vorig jaar verder en inmiddels zijn meer dan dertig jongeren betrokken: pleegjongeren, eigen kinderen van pleegouders en jongeren met ervaring in een gezinshuis. Naast (online) events en activiteiten zetten de JongWijzers zich in om de stem van jongeren in de pleegzorg te laten horen. Hier vind je een overzicht van de activiteiten. Ontmoeting met andere jongeren Het organiseren van ontmoetingen was niet altijd even makkelijk vorig jaar, maar gelukkig waren er tussen de coronagolven door mogelijkheden om elkaar toch te ontmoeten. En gelukkig bleken ook hier online meetings een goed alternatief om met elkaar in contact te blijven. In maart 2020 stond het JongWijsEvent op de agenda: een landelijk event voor meer dan honderd jongeren van alle verschillende pleegzorgorganisaties waar ontmoeting en de mening van jongeren centraal staat. Maar zoals bijna alle evenementen in het afgelopen jaar, kon ook het JongWijsEvent niet doorgaan. Ook de herkansing in oktober werd geannuleerd, maar in 2021 organiseert JongWijs het event alsnog!

Inspraak voor jongeren in de pleegzorgorganisatie De stem van jongeren met ervaring in de pleegzorg is belangrijk: door naar hen te luisteren, kan de juiste zorg en ondersteuning geboden worden. Om ervoor te zorgen dat de stem van jongeren gehoord wordt binnen de pleegzorgorganisaties, gingen we met bijna elke pleegzorgorganisaties in gesprek over het betrekken van jongeren. Bijvoorbeeld bij Oosterpoort over het oprichten van een pleegjongerenraad. Ook zijn er netwerkbijeenkomsten georganiseerd waar pleegzorgorganisaties uitwisselen en inspiratie op doen over het bereiken en betrekken jongeren en het organiseren van activiteiten, specifiek voor pleegjongeren. Belangenbehartiging Ook op landelijk niveau lieten de JongWijzers de stem van jongeren horen: bijvoorbeeld in het samenwerkingsverband Generation Youthcare, waarin ze samenwerken met het Jeugd Welzijnsberaad, de Nationale Jeugdraad en ExpEx. Generation Youthcare schoof aan in overleggen met ministeries en beleidsmakers om te laten horen wat speelde voor jongeren. JongWijs deed zelf een enquête om de mening van haar achterban op te halen. Daarbij kwamen uiteraard ook de gevolgen van de coronamaatregelen voor jongeren uitgebreid aan bod; bijvoorbeeld de impact van de scholensluiting, het wegvallen van aanvullende hulp en dagbesteding en bezoekregelingen die niet doorgingen. Wat kun je verwachten in 2021? In 2021 breidt het netwerk van JongWijs nog verder uit. Een nieuwe website wordt gelanceerd, er komen nieuwe online meetings en verschillende leuke activiteiten – hopelijk in de loop van het jaar weer gewoon live! Samen met de pleegzorgorganisaties gaan we aan de slag om regionale pleegjongerennetwerken op te zetten. En natuurlijk laten de jongeren de stem van jongeren in de pleegzorg horen!

JongWijs en de NVP Sinds 2020 kan de NVP de JongWijzers actiever ondersteunen dankzij financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Door projectleiding, communicatie en projectondersteuning helpen we om de ideeën en activiteiten die jongeren bedenken te realiseren.

Pleegoudernetwerken