Pleegzorg

en corona

Het coronavirus en de maatregelen die genomen zijn om verspreiding tegen te gaan, hebben grote invloed op iedereen. Ook op pleeggezinnen. Op deze pagina lees je hoe we pleeggezinnen probeerden te helpen om ook in deze ingewikkelde tijden je pleegkind het beste te bieden.

Duidelijkheid over omgangsregelingen

Aan het begin van de coronacrisis was er veel onduidelijk over de omgangsregeling: ging die nou wel of niet door? Hoe kon je de bezoeken zo veilig mogelijk tóch plaats laten vinden? En wat als je je zorgen maakte over je eigen gezondheid of die van je partner of kinderen, kon je dan de omgangsregeling afzeggen? Het Nederlands Jeugdinstituut maakte richtlijnen voor de omgangsregeling, waar wij samen met tal van andere betrokken organisaties over meedachten en lieten weten wat er speelde voor pleeggezinnen zodat er rekening werd gehouden met hun wensen en belangen bij het maken van de richtlijnen.

Noodopvang voor pleegkinderen

Veel pleegkinderen zijn, nog meer dan andere kinderen, gebaat bij de structuur van kinderopvang en school. Toen scholen en kinderopvang moesten sluiten, had dit flinke gevolgen voor pleeggezinnen: pleegouders moesten niet alleen thuisonderwijs verzorgen, maar ook allerlei aanvullende hulp voor pleegkinderen kwam op hun schouders. Voor kwetsbare kinderen werd noodopvang beschikbaar gesteld, maar die was niet automatisch beschikbaar voor pleegkinderen.

Daarom hebben we de ministers van Volksgezondheid en van Onderwijs gevraagd om pleegouders expliciet te benoemen als doelgroep die gebruik kan maken van noodopvang. Bij de tweede scholensluiting in december is dit ook gebeurd.

Onderzoek pleegzorg en corona

Samen met de Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland en het Landelijk Overleg Pleegouderraden hielden we vinger aan de pols bij de pleeggezinnen van Nederland: welke impact hebben de coronamaatregelen en hoe gaan zij hiermee om? Uit een enquête die we in maart en april 2020 hielden en die door bijna duizend pleeggezinnen werd ingevuld, bleken pleeggezinnen veerkrachtig en goed in staat om met de nieuwe situatie om te gaan. Maar over een deel van de pleeggezinnen waren zorgen. "Zowel pleegouders als pleegkinderen staan onder grote druk", vertelde NVP-directeur Peter van der Loo aan Kassa. "Dat komt vooral door het wegvallen van de structuur en de veiligheid die school normaal biedt. We maken ons daar zorgen over. In het ergste geval kan de relatie met de pleegouders zo beschadigd raken dat kinderen overgeplaatst moeten worden." Uit de enquête bleek dat het driekwart van de pleeggezinnen goed lukte om met de veranderde omstandigheden om te gaan. De coronamaatregelen hadden wel invloed op pleeggezinnen: 42% van de pleeggezinnen gaf aan dat de maatregelen een grote impact hadden. Vooral bij pleeggezinnen waarvan gezinsleden tot een risicogroep behoren, zorgde de situatie voor onzekerheid en spanningen. Knelpunten die pleegouders noemden, spelen in sommige gevallen ook voor gewone gezinnen. Maar voor pleeggezinnen, die zorgen voor kinderen met de nodige bagage die vaak meer zorg en aandacht nodig hebben, is de impact van de coronamaatregelen groter. Pleeggezinnen lieten zien dat zij een stille kracht zijn in de jeugdhulp: ze maken er het beste van en passen zich aan de omstandigheden aan. Aandacht blijft nodig om te voorkomen dat spanningen te ver oplopen, zeker nu de coronacrisis nog steeds voortduurt.

#pleeggezinchallenge

Samen met Stichting Kinderpostzegels maakten we challenges voor pleeggezinnen: door als pleeggezin aan de slag te gaan met een opdracht maakte je kans op een leuk prijzenpakket. Pleeggezinnen gingen aan de slag met de opdrachten zoals het maken van een collage met een mooie boodschap of een stoepkrijttekening met jezelf in de hoofdrol. Bedankt iedereen die mee heeft gedaan voor jullie schitterende inzendingen!

Online ontmoetingen

Het ontmoeten van andere pleegouders was lastig door alle coronamaatregelen die gelden – en dat is het nog steeds. Terwijl het juist in deze tijd fijn is om ervaringen van andere pleegouders te horen, even stoom af te blazen of tips van andere pleegouders te krijgen. Daarom organiseerden we meerdere online meetings waar pleegouders elkaar konden ontmoeten, begeleid door een gespreksleider.

“Een leuke bijeenkomst en een superleuk initiatief. Het is zeker een toegevoegde waarde om ook in deze tijd andere pleegouders te ontmoeten.”

Veelgestelde vragen en helpdesk-adviezen

De coronamaatregelen zorgden voor veel onduidelijkheden en onzekerheden. Daarom hebben we veelgestelde vragen van pleegouders over corona op een rij gezet en beantwoord. De medewerkers van onze helpdesk hielpen veel pleegouders die vragen hadden over corona en pleegzorg, bijvoorbeeld over de omgangsregeling of noodopvang.

Verhalen en tips

Hoe gaan andere pleegouders om met de veranderingen door corona? Op onze site deelden we verhalen van andere pleegouders over hun ervaringen. Ook deelden we tientallen tips voor leuke dingen die je nog wel kon doen als pleeggezin toen alles stil lag en gesloten was.

Jij en je pleegkind