Platform pleegzorg.nl

Op 25 maart 2021 is het platform pleegzorg.nl gelanceerd! Op dit platform vind je een bibliotheek met informatie over pleegzorg, een overzicht van e-learnings en cursussen voor pleegouders en een community, speciaal voor pleegouders. In 2020 werd hard gewerkt aan de bouw van dit platform.

Uitkomst programma Versterken van de kracht van pleegouders

De bouw van het platform pleegzorg.nl is een van de uitkomsten van het programma Versterken van de kracht van pleegouders. In dit programma, dat de NVP initieerde en dat we uitvoerden in samenwerking met Jeugdzorg Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, was het doel om pleegouders de mogelijkheid te bieden om te blijven leren en zich te ontwikkelen.

Waarom een platform? Hoe beter je in staat bent je rol als ‘bijzondere’ opvoeder te vervullen en dit vol te houden, hoe groter de kans dat je een positief verschil maakt in het leven van je pleegkind. Daarom is het belangrijk dat je je kunt blijven ontwikkelen als pleegouder en dat de informatie en kennis beschikbaar is die jij nodig hebt voor de opvoeding van je pleegkind. In het programma Versterken van de kracht van pleegouders stelden we vast dat veel kennis wel aanwezig is, maar dat het niet altijd beschikbaar is voor pleegouders. Voor pleegzorgorganisaties is het best ingewikkeld op alle thema's waar pleegouders vragen over hebben kennis, informatie en trainingen beschikbaar te stellen. Ook de NVP kan dit alleen niet realiseren. Daarom is samenwerking nodig. Het platform biedt de mogelijkheid om kennis en informatie beschikbaar te stellen aan alle pleegouders in Nederland. Het biedt ook de mogelijkheid om in samenwerking nieuwe leerproducten of kennisdossiers toe te voegen. Totstandkoming van pleegzorg.nl In 2020 is er door een team van ongeveer tien mensen gewerkt aan de ontwikkeling van het platform. Daarbij waren twee projectleiders van de NVP betrokken om te zorgen dat de inhoud heel goed aansluit bij de wensen en behoeften van pleegouders. Pleegouders en professionals zijn bij alle fasen van de ontwikkeling betrokken: van kleurgebruik tot woordgebruik en vragen over het profiel: er is door veel pleegouders over meegedacht. Resultaat Het is voor het eerst dat er zo'n uitgebreide informatiebron is voor pleegouders. Bij alle onderwerpen waarover artikelen zijn geschreven, zo'n tweehonderd in totaal, is als uitgangspunt genomen wat pleegouders over een onderwerp willen weten. Ook de community, die zorgvuldig is opgebouwd en waarbij de veiligheid van deelnemers goed geborgd is, is een meerwaarde. Hier kun je als pleegouder op ieder moment van de dag andere pleegouders ontmoeten en verhalen delen, in een besloten en veilige omgeving. We zijn er trots op dat we dit hebben bereikt door samen te werken in de sector en dat we hiermee voorzien in een behoefte bij pleeggezinnen waarvan we weten dat die er al heel lang is. In 2021 blijven we betrokken bij het platform, de community en bij de inhoudelijke doorontwikkeling.

Leerproducten voor pleegouders

Onderdeel van het programma was ook het ontwikkelen van nieuwe leerproducten voor pleegouders. We hebben onder andere bijgedragen aan de ontwikkeling van de volgende producten:

Gouden regels in de samenwerking tussen ouders en pleegouders

Hoe kun je als ouders en pleegouders een goede samenwerkingsrelatie opbouwen en wat heb je daarvoor nodig? In vijf korte films over de ‘Gouden regels in de samenwerking tussen ouders en pleegouders’ delen vier ouder- en pleegouderkoppels hun verhalen en ervaringen over samenwerken. Om in gesprek te gaan over de films, is een handreiking gemaakt. Daarin vind je een toelichting op de films, gespreksvormen en -vragen om in gesprek te gaan en een aantal thema’s uit de film die je kunt koppelen aan je eigen situatie.

Training in trainerskwaliteiten

Als (aspirant) pleegouders een training volgen, heeft het meerwaarde als de trainer praktijkervaring heeft. In de Training in trainerskwaliteiten ligt de focus op het ontwikkelen van trainerskwaliteiten, zoals verschillende werkvormen en didactische stijlen kunnen toepassen en omgaan met groepsdynamiek. Er is aandacht voor het begeleiden van bijeenkomsten voor pleegouders in het bijzonder. Als je deze training hebt afgerond, kun je als trainer met bestaande methodieken aan de slag, andere pleegouders opleiden als trainer en zelf trainingen ontwerpen. In 2020 volgden tien pleeg- en gezinshuisouders de training. Interesse in de training? Meld je aan via de gids op pleegzorg.nl!

Getraumatiseerde kinderen met een verstandelijke beperking: Helpen bij herstel

Deze training is ontwikkeld voor ouders, opvoeders, hulpverleners, begeleiders en anderen die in hun dagelijks leven of werk te maken hebben met kinderen met een verstandelijke beperking en die meer willen leren over de impact van trauma en traumatische stress op deze kinderen en de manier waarop zij hun kunnen helpen bij herstel.


Ontmoeten en samenwerken