Jaaroverzicht NVP 2020

Terugblikken op 2020

In ons jaaroverzicht blikken we terug op een jaar dat voor veel mensen lastig en ingewikkeld was. Veel mensen zullen vorig jaar zo snel mogelijk willen vergeten. Het coronavirus gooide alles overhoop en had grote gevolgen voor iedereen: zo ook voor pleeggezinnen. Maar desondanks gebeurde er ook veel moois in de pleegzorg. In maart 2020 sloten alle scholen en kinderopvang, waardoor je naast pleegouder ook ineens docent was. Door de lockdown kwamen er ook bijna geen hulpverleners meer over de vloer en was er misschien ook wel een tijdje geen bezoek van de ouders van je pleegkinderen. Contact vond in veel gevallen - en misschien nog steeds wel regelmatig - plaats via een videoverbinding. De impact van de coronamaatregelen voor kinderen en jongeren is groot. Juist pleegkinderen zijn gebaat bij de structuur van alledag. Voor hen, en voor de pleeggezinnen waar zij wonen, waren de coronamaatregelen daarom misschien nog wel heftiger dan voor andere gezinnen. Maar de meeste pleeggezinnen sloegen zich er goed doorheen, bleek uit een enquête die we samen met de SBPN en LOPOR organiseerden en die bijna duizend pleeggezinnen invulden. Bij veel pleeggezinnen ging het naar omstandigheden gelukkig goed: ze bleken veerkrachtig en konden goed met de veranderingen omgaan. Ook in deze turbulente tijden zijn pleeggezinnen opnieuw een belangrijke pijler in de jeugdzorg. Maar bij een deel van de pleeggezinnen, vooral in de gezinnen waar al spanningen waren, zorgden de coronamaatregelen voor nog meer druk en stress. Met alle gevolgen van dien. De NVP heeft vorig jaar hard gewerkt om eraan bij te dragen dat je pleegzorg vol kunt houden als pleeggezin, juist in deze ingewikkelde tijd. De helpdesk hielp veel pleegouders met persoonlijke vragen, we werkten mee aan adviezen over omgangsregelingen, zorgden ervoor dat pleeggezinnen expliciet benoemd werden als doelgroep die gebruik kan maken van noodopvang, deelden tientallen tips, organiseerden challenges voor pleeggezinnen en we organiseerden online ontmoetingen, voor pleegouders en pleegjongeren. In dit jaaroverzicht staan we stil bij de impact van corona. Daarnaast hebben we ons, samen met de pleeggezinnen in Nederland, ingezet om de pleegzorg nóg verder te verbeteren. Ook daarover lees je alles in deze terugblik op 2020.

De NVP in 2020