Dialogen Samenwerken binnen pleegzorg

Als pleegouder werk je samen met je pleegzorgbegeleider, een jeugdbeschermer en de ouders van je pleegkind om samen het beste voor je pleegkind te bereiken. Een goede samenwerking is belangrijk om een pleegzorgplaatsing te laten slagen. Maar goed samenwerken gaat niet altijd vanzelf. Daarom organiseerden we in het project Samenwerken binnen pleegzorg dialogen tussen de verschillende partijen om meer begrip voor elkaar te krijgen en de samenwerking te verbeteren.

Tussen september 2020 en mei 2021 organiseerden we 38 dialogen. Daarin onderzochten pleegouders, pleegzorgbegeleiders, jeugdbeschermers en ouders samen wat er nodig is om goed samen te werken, wat ieders taken en verantwoordelijkheden zijn en waarom iemand bepaalde keuzes maakt. Waar heb je als pleegouder of professional behoefte aan in de samenwerking en wat kun je daar zelf aan doen? Hoe kun je de samenwerking verbeteren?

"Ik vond het een fijne bijeenkomst. Het is goed om van alle partijen te horen hoe zij tegen samenwerken binnen pleegzorg aankijken en het is fijn om samen ervaringen uit te wisselen."

Verdiepende dialogen Na de eerste serie dialogen organiseerden we vijf verdiepende dialogen over thema's die in de dialogen naar voren kwamen. Deze dialogen gingen over voorbereiding op een pleegzorgplaatsing, aanvullende rollen van de gemeente en de gedragswetenschapper, maatwerk en buiten de kaders durven denken en doen, contact met ouders en gedeeld opvoederschap en eigen kinderen en pleegkinderen.

Opbrengsten van het project We delen in het voorjaar van 2022 de uitkomsten en inzichten uit de dialogen, zodat pleegouders en professionals, maar ook beleidsmakers en anderen hiervan gebruik kunnen maken. Daarvoor maken we podcasts en andere producten die je daarvoor kunt gebruiken.

Gespreksbegeleiderstrainingen Naast de dialogen organiseerden we gespreksbegeleiderstrainingen zodat deelnemers bekend raken met de methodiek van de dialogen en in hun eigen organisatie ook dialogen kunnen gaan begeleiden. Een aantal pleegzorgorganisaties heeft de dialoog een vaste plek gegeven in hun werkzaamheden. In totaal hebben we ongeveer zestig mensen getraind om een dialoog te kunnen begeleiden en de dialoog op veel meer plaatsen in te zetten voor betere samenwerkingen.

Helpdesk voor pleegouders