Ontmoeten en samenwerken

Zorgen voor een pleegkind doe je niet alleen, maar samen met anderen: bijvoorbeeld mensen in je familie en je omgeving, met jeugdzorgprofessionals en met de eigen familie van een pleegkind. Ook de hulp en ondersteuning van andere pleegouders kan daarbij helpen. Daarom maken we ontmoetingen mogelijk en helpen we om de samenwerkingen met partijen rondom een pleegkind te verbeteren en te versterken. Op deze pagina lees je hoe we dat in 2020 deden.

JongWijs

JongWijs is hét netwerk voor jongeren tussen 14 en 25 jaar met ervaring in de pleegzorg. Ze organiseren ontmoetingen en meetings voor jongeren en laten horen wat jongeren belangrijk vinden. Benieuwd wat JongWijs allemaal deed in 2021? Je ziet het in de video!

De NVP ondersteunt JongWijs en werkt samen met de jongeren uit het netwerk. Meer informatie over JongWijs vind je op hun website. Wil je aansluiten bij JongWijs? Neem contact op!

Mockingbird: samen voor het kind

Het Mockingbird Family Model is een pleegzorgmodel dat werkt vanuit de gedachte ‘it takes a village to raise a child’. Samen met Stichting Kinderpostzegels en het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd onderzochten we of het model ook in Nederland zou werken. Daarna troffen we alle voorbereidingen om het model in Nederland te introduceren. In het najaar van 2021 is de implementatie in Nederland van start gegaan. Mockingbird In het Mockingbird-model vormen zes tot tien pleeggezinnen samen een netwerk, gekoppeld aan een hubhome: een ervaren (voormalig) pleeggezin dat de andere pleeggezinnen ondersteunt. De pleegouders van het hubhome worden getraind en betaald om andere gezinnen bij te staan met een luisterend oor en advies. Het hubhome biedt ook een fysieke plek om samen te komen en organiseert maandelijkse familiedagen, themabijeenkomsten en trainingen. Pleegkinderen kunnen er ook komen logeren. In de landen waar met het model gewerkt wordt zijn er positieve ervaringen: het zorgt voor meer stabiliteit van plaatsingen en er is minder uitval van pleeggezinnen. Implementatie in Nederland Met een online bijeenkomst in oktober 2021 startte een nieuwe fase van het Mockingbird-programma. In deze fase starten de eerste Mockingbirdnetwerken en wordt het pleegzorgmodel passend gemaakt voor de Nederlandse praktijk. De introductie in Nederland is een stichting opgericht startte ook een nieuw team dat de implementatie van Mockingbird in Nederland gaat uitvoeren. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Houd www.mockingbirdnederland.nl in de gaten en schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van Mockingbird:

InZoomen: ontmoeten en samen leren over pleegzorg

Samen met pleegzorg.nl organiseerden we vier online bijeenkomsten voor pleegouders. In de bijeenkomsten stond het ontmoeten van andere pleegouders, ervaringen uitwisselen en samen meer leren over pleegzorg centraal. In de bijeenkomsten kwamen vier thema’s aan bod: omgangsregelingen, pleegkinderen die achttien worden, tieners in pleegzorg en de beëindiging van een plaatsing. Deelnemers bereidden zich voor op de bijeenkomst door het maken van een e-learning, het lezen van een artikel of het bekijken van een webinar of video op pleegzorg.nl. Daarna leerden ze in de bijeenkomst meer over het onderwerp met presentaties van Thirza en Ingrid van de helpdesk van de NVP of van ervaringsdeskundige pleegouders en pleegjongeren. De eerste serie InZoomen was een succes en kreeg daarom in het voorjaar van 2022 een vervolg! Wil je meedoen als we nieuwe bijeenkomsten organiseren? Houd de nieuwsbrief in de gaten, daarin kondigen we de nieuwe serie zo snel mogelijk aan!

Pleegoudernetwerken