Wegwijs in pleegzorgland

Opkomen voor de belangen van pleeggezinnen, dat doet de NVP op allerlei manieren. We gaan het gesprek aan met overheden, gemeenten en organisaties. Het pleegzorgsysteem is een ingewikkeld systeem waarin pleeggezinnen regelmatig vastlopen. Samen met pleeggezinnen proberen we dit ingewikkelde systeem te vereenvoudigen. Op deze pagina geven we voorbeelden hoe we dat deden in 2021.

Wegwijs in pleegzorgland

Opkomen voor de belangen van pleeggezinnen, dat doet de NVP op allerlei manieren. We gaan het gesprek aan met overheden, gemeenten en organisaties. Het pleegzorgsysteem is een ingewikkeld systeem waarin pleeggezinnen regelmatig vastlopen. Samen met pleeggezinnen proberen we dit ingewikkelde systeem te vereenvoudigen. Op deze pagina geven we voorbeelden hoe we dat deden in 2021.

Belangenbehartiging

Gevolgen van corona voor pleeggezinnen

Aan het begin van het jaar trokken we aan de bel over de gevolgen van corona voor pleeggezinnen: bijna een kwart van de pleeggezinnen maakte zich zorgen of ze pleegzorg konden volhouden als gevolg van de coronamaatregelen. Bij een deel van deze groep waren de zorgen zo groot dat er een kans was op breakdown. Dat bleek uit een enquête van de SBPN, LOPOR en de NVP die 878 pleeggezinnen in januari 2021 invulden. De helft van de pleeggezinnen had behoefte aan extra ondersteuning in de coronatijd, vooral van pleegzorgprofessionals. Deze behoefte groeide ten opzichte van het begin van de crisis in 2020: toen gaf 35% van de pleeggezinnen aan behoefte te hebben aan extra ondersteuning.

Geheime plaatsingen

Van de pleegouders die te maken krijgen met een geheime plaatsing, voelt 52% zich niet of slechts gedeeltelijk beschermd door de geheimhouding. Bij 55% van de geheime plaatsingen zijn adresgegevens bekend geworden terwijl dit niet mocht. Pleegouders maken zich zorgen over de uitvoering van geheime plaatsingen en hebben behoefte aan duidelijkheid en eerlijkheid. Dat bleek uit een enquête die 298 pleegouders die ervaring hebben (gehad) met een geheime plaatsing invulden. De uitkomsten namen we mee in een werkgroep die de toepassing van en het werken met geheime plaatsingen moet verbeteren.

Pleeggezinnen in de problemen door wachttijden aanvullende hulp

In juni 2021 deden we onderzoek naar wachttijden voor aanvullende hulp voor pleegkinderen. Daaraan deden 105 pleegouders mee. Zij gaven aan dat pleegkinderen die aanvullende hulp nodig hebben daar gemiddeld tien maanden op wachten. De lange wachttijd brengt pleeggezinnen in de problemen: het zorgt bij pleegouders voor frustraties, onrust en een gevoel van onmacht. Bij pleegkinderen leidt het tot boosheid en stress: hun ontwikkeling staat stil en probleemgedrag neemt toe. Ruim driekwart van de pleeggezinnen die wachten op aanvullende hulp, weet niet hoelang dit nog gaat duren. De wachttijden zorgen ervoor dat pleegzorgplaatsingen op het spel staan: 16% van de pleegouders zegt dat een plaatsing bijna voortijdig is afgebroken of dat een plaatsing daadwerkelijk eindigde in een breakdown door onder andere het uitblijven van passende hulp. Juist pleegkinderen hebben tijdig passende hulp nodig. Dit zou voor pleegkinderen makkelijker geregeld moeten kunnen worden om breakdowns en toenemende problematiek te voorkomen.

Brief aan informateur: benut potentieel van informele steun in de jeugdhulp

Ook tijdens de kabinetsformatie lieten we de stem van pleeggezinnen horen. Als een van de initiatiefnemers riepen we in een brief aan informateur Mariëtte Hamer, samen met 25 andere organisaties, op om het potentieel van ondersteuning en hulp uit de samenleving in te zetten om de jeugdhulp te verbeteren. In alle adviezen die een einde moeten maken aan de problemen in de jeugdhulp is veel aandacht voor professionals en hun verhouding tot cliënten. Maar het potentieel van informele steun uit de samenleving ontbreekt stelselmatig in deze adviezen. Sociale steun is één van de belangrijkste beschermende factoren voor gezinnen voor wie de opvoeding van kinderen niet gemakkelijk is. Pleeggezinnen, die als vrijwilligers jeugdhulp bieden aan kinderen die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen, vallen hier ook onder. Net als steungezinnen, mentoren en burgervoogden. Naast de 57.000 geregistreerde jeugdhulpprofessionals geeft een veelvoud aan burgers onbetaald, en veelal ongezien door professionals, steun en hulp aan kinderen, jongeren en ouders. En dan zijn er nog honderdduizenden burgers die op de één of andere manier bij het jeugdwerk zijn betrokken. We riepen op om een einde te maken aan de disbalans die er is in het denken over zorg voor jeugd: ‘gewone mensen’ voeren een substantieel deel - en misschien wel het leeuwendeel - van de zorg voor jeugd uit, maar in beleidskringen wordt amper over hen gesproken.

In het Nederlands Dagblad schreven Leontine Bibo van Buurtgezinnen, Levi van Dam van Stichting JIM, Mariska van der Steege van Alliantie Burgervoogdij en NVP-directeur Peter van der Loo dat er weinig aandacht is voor de rol van familie, vrienden, kennissen en vrijwilligers in de jeugdzorg, terwijl zij een belangrijk aandeel leveren in de zorg voor kwetsbare kinderen en gezinnen. Door de informele steun die zij bieden te erkennen en deze steun te stimuleren en waarderen, kan het bijdragen aan het oplossen van de problemen in de jeugdzorg.

Dit is pleegzorg: video voor nieuwe Kamerleden

Om de nieuwe Kamerleden uit te leggen wat pleegzorg is, wat er speelt voor pleeggezinnen en hoe pleegzorg nog verder kan verbeteren, stuurden we hen een animatievideo.

Kennisagenda

Het Nederlands Jeugdinstituut en de NVP verzamelen en delen allebei kennis over pleegzorg. We vullen deze kennis aan en ontwikkelen nieuwe kennis die nog niet beschikbaar is. Om dat samen gestructureerd te doen, stellen we een Kennisagenda Pleegzorg op. Pleegouders en pleegzorgorganisaties hebben vooral behoefte aan wetenschappelijke kennis die ze kunnen toepassen in de praktijk, meer dan aan nieuw onderzoek op specifieke thema’s. Op de thema’s werving en selectie van pleegouders, ondersteuning van pleeggezinnen en het welbevinden van het pleegkind is wel behoefte aan meer kennis. Pleegzorgprofessionals hebben ook behoefte aan meer kennisuitwisseling tussen organisaties. Dat blijkt uit een inventarisatie die we uitvoerden en waarvan in 2021 een rapport verscheen.

Kennisagenda in 2021 We verbinden de kennisagenda met de praktijk: we stellen nieuwe en al bestaande kennis beschikbaar, bijvoorbeeld in het kennisdossier pleegzorg van het NJi en via pleegzorg.nl, met daarbij adviezen over de toepassing ervan. Tijdens de onderzoeken denken we al zoveel mogelijk met de onderzoekers mee over de toepasbaarheid van hun onderzoek in de praktijk. Voor toekomstig onderzoek komt er een overzicht van de kennisbehoeften en onderzoeksvragen vanuit de praktijk van de pleegzorg. Van bestaande onderzoeken komt er een overzicht op de website van het NJi met kennis voor pleegouders en professionals die pleeggezinnen begeleiden. Ook beleidsmedewerkers bij gemeenten kunnen de kennis gebruiken die voor hun werk relevant is. Daarnaast kunnen pleegzorgprofessionals deelnemen aan een leernetwerk om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen. Het leernetwerk komt voort uit het Actieonderzoek Continuïteit Pleegzorg. Ook pleegouders, gemeenten en onderzoekers kunnen hierbij aansluiten. Lees hier meer over de leernetwerken.

Denk mee in ons pleegzorgpanel!

We horen graag van jou en van andere pleegouders wat er speelt, hoe jij denkt over bepaalde zaken en wat er goed gaat of juist beter kan in de pleegzorg. Meld je aan voor het pleegzorgpanel en denk met ons mee! Via het panel kun je laten weten wat voor jou belangrijk is en waar we als NVP aandacht voor moeten hebben. Zo kunnen we samen de pleegzorg nóg verder verbeteren. Als je lid wordt van het panel krijg je regelmatig een mail met de vraag hoe jij denkt over een bepaald onderwerp, een verzoek om mee te denken of een uitnodiging om een enquête in te vullen.

Aanmelden Je kunt je inschrijven voor het panel door een account aan te maken op de website. Na je aanmelding kun je op je profielpagina aangeven dat je lid wilt worden van het pleegzorgpanel. Meld je aan via de link hieronder! Heb je al een account? Dan kun je inloggen op je profiel en daar je gegevens aanvullen. Heb je vragen over de inschrijving voor het panel, lukt het niet om je in te schrijven of is er iets onduidelijk? Stuur een mailtje naar info@denvp.nl en we helpen je verder.

Word lid van de NVP!