Zorgen voor een pleegkind in je gezin

De NVP helpt pleeggezinnen om een pleegkind het beste te bieden. En we helpen pleeggezinnen om pleegzorg vol te kunnen houden. Lees snel verder om te zien hoe we dat in 2021 deden!

Eigen kinderen van pleegouders: geen vergeten groep!

Of een pleegzorgplaatsing slaagt, is voor een belangrijk deel afhankelijk van de eigen kinderen van pleegouders. Maar er is niet altijd voldoende aandacht voor hun rol en behoeften bij professionals en pleegouders. Daarom hebben we, samen met het Nederlands Jeugdinstituut, video’s gemaakt en kennis en praktische informatie voor pleegouders en professionals verzameld. In drie video’s vertellen eigen kinderen van pleegouders over hun ervaringen met pleegzorg. De eerste video kun je hieronder bekijken, de andere video's vind je hier.

Kennis over eigen kinderen Naast de video's is er kennis en praktische informatie verzameld voor pleegouders en professionals. Deze informatie is te vinden in een kennisdossier. De inzichten zijn ook verwerkt in de methodiekhandleiding Pleegzorg begeleiden is een vak, zodat pleegzorgprofessionals deze kennis kunnen toepassen in de praktijk.

In het project werkten we samen met het NJi en met kinderen van pleegouders, pleegouders en professionals in de pleegzorg. Het project is mogelijk gemaakt door Stichting Kinderpostzegels.

Actieonderzoek continuïteit pleegzorg

In het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg werkten tien pleegzorgaanbieders aan het verminderen van uitval van pleegouders en het voorkomen van breakdown: de ongeplande en ongewenste beëindiging van een pleegzorgplaatsing. De resultaten van het actieonderzoek zijn verzameld in het online magazine 'Voorkom breakdown en uitval pleegouders: wat werkt in de praktijk?' Het Nederlands Jeugdinstituut, Jeugdzorg Nederland en de NVP ondersteunden de pleegzorgaanbieders in het actieonderzoek.

Onderzoek Waarom stoppen pleegouders? Onderdeel van het actieonderzoek was een onderzoek naar de reden waarom pleegouders stoppen. Belangrijke oorzaken waren miscommunicatie, moeizame samenwerkingen en een gebrek aan ondersteuning. Pleegouders gaven in het onderzoek waardevolle tips en adviezen aan alle betrokkenen bij pleegzorg - nieuwe pleegouders, pleegzorgaanbieders, jeugdbescherming en gemeenten - hoe uitval van pleegouders voorkomen kan worden.

Online magazine In een online magazine komen de uitkomsten van het actieonderzoek aan bod. Aan de hand van concrete verhalen uit de praktijk worden resultaten en inzichten gepresenteerd. Het magazine bevat interviews, korte video's, reportages en lijstjes met tips en aandachtspunten.

Lerende beweging pleegzorg als vervolg op actieonderzoek Tijdens het actieonderzoek bleek de uitwisseling tussen professionals erg waardevol. Het is belangrijk om samen te blijven leren hoe pleegzorg kan blijven verbeteren. Daarom krijgt het actieonderzoek en het magazine een vervolg in een lerende beweging pleegzorg. Het doel van de lerende beweging is kennis delen, ervaringen uitwisselen en elkaar inspireren. Binnen de lerende beweging zijn vier leernetwerken gestart, ieder met een eigen thema: - Breakdown - Netwerkpleegzorg - Gedeeld opvoederschap - Deskundigheidsbevordering voor pleegouders Aan de leernetwerken doen pleegzorgbegeleiders, jeugdbeschermers, pleegouders, beleidsmedewerkers en onderzoekers mee. Meer informatie over de leernetwerken vind je hier.

Pleegmaatjes

Een Pleegmaatje is een vrijwilliger die er speciaal is voor een pleegkind en die meeleeft, meedenkt en meehelpt. In samenwerking met pleegzorgorganisatie Triade Vitree en vrijwilligersorganisatie Humanitas ontwikkelden we in Almere de methodiek in de praktijk. Inmiddels zijn er vijftien matches tussen pleegkinderen en Pleegmaatjes.

In ons magazine BIJ ONS vertelt pleegouder Annemarie: “Een Pleegmaatje is een aanvulling op wat wij als pleegouders kunnen bieden. En het is fijn als er iemand is die een kind onder zijn hoede neemt, dat geeft mij tijd om iets voor mezelf te doen.” Lees het hele verhaal over Pleegmaatjes hier

Het project startte in 2018. In het voorjaar van 2022 is de methodiek af en beschikbaar om ook op andere locaties met Pleegmaatjes van start te laten gaan. Wij zullen de pleegzorgorganisaties ondersteunen die met de methodiek aan de slag gaan. Meer informatie over Pleegmaatjes vind je op pleegmaatjes.nl. Pleegmaatjes is mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds en is onderdeel van het programma Vrijwillige zorg in het gezin.

BIJ ONS: online magazine voor pleeggezinnen

Sinds vorig jaar verschijnt het magazine BIJ ONS in samenwerking met de NVP. Het online magazine verschijnt twee keer per jaar en staat vol verhalen, achtergronden, interviews, boekentips en columns over pleegzorg en gezinshuizen.

BIJ ONS april 2021

In dit nummer lees je onder andere over de gevolgen van corona voor pleeggezinnen, zochten we uit hoe het zit met de nazorg aan pleeggezinnen na een breakdown en vertelt promovenda Kartica van der Zon over pleegrechten voor kinderen, die nog steeds niet vanzelfsprekend zijn. Lees het magazine hier.

BIJ ONS september 2021

In deze editie lees je over de mythes die er zijn rond gehechtheid en lees je wat internationale experts weten over gehechtheid en kindertehuizen. Shannon en Manuela van JongWijs vertellen waarom het belangrijk is dat de stem van jongeren in de pleegzorg gehoord wordt. We gingen ook op bezoek in een Worteltuin en met Iva Bicanic gingen we in gesprek over hoe je als pleegouder het beste kunt handelen wanneer er sprake is (geweest) van seksueel misbruik. Lees het magazine hier. Meer lezen?

Een overzicht van alle magazines vind je hier. Abonneren

Wil je voortaan als eerste op de hoogte zijn als er een nieuw magazine verschijnt? Abonneer je gratis op BIJ ONS en je ontvangt een bericht als er een nieuw magazine is!

Kom ook bij de redactie! BIJ ONS wordt gemaakt door een groep enthousiaste mensen die zelf betrokken zijn bij pleegzorg of gezinshuizen. Ze zorgen voor een pleegkind, zijn opgegroeid in een pleeggezin, werken in pleegzorg of doen er onderzoek naar. Wil jij als vrijwilliger meewerken aan het tijdschrift, bijvoorbeeld als redactielid of fotograaf? Of wil je een bijdrage leveren met het schrijven van blogs of het delen van pleegzorgtips? Laat het ons weten! Je kunt ons ook mailen via bijons@denvp.nl.

Pleegzorg.nl